CATANIA LILLO

 

 

 

CANZONI

UNU, DU' E TRI

 

 

UNU, DU' E TRI
parole, musica e voce di Lillo Catania

Unu, du e tri, nun si campa d’accussi,
quattru, cincu e sei,
nun canciati li banneri
setti, ottu e novi, s’un truvati li paroli
vui mittitivi d’impegnu
c’havi cadiri u guvernu.

Diputatu voli u votu?
Si scurdau du tirrimotu,
nui mangiamu pani e sardi,
vi futtistivu i miliardi,
vi facistivu lu cuntu
di truvari a stessa genti
di truvari la ‘gnoranza
pi inghirivi la panza.

Unu, du e tri, nun si campa d’acussi,
quattru, cincu e sei,
nun canciati li banneri
setti, ottu e novi,
nun ci vonnu cchiù paroli
vui mittitivi d’impegnu,
c’havi a cadiri u guvernu.

Sinaturi quali ‘mpegnu
mantinistivu o guvernu,
vi pigliastivu l’appaltu
di la mangiaria a sbaffu,
vi favistivu lu cuntu,
di truvari a stessa genti,
di truvari picuruna,
pi futtirivi i miliuna.

Unu, du e tri, nun si campa d’acussi,
quattru, cincu e sei,
nun canciati li banneri
setti, ottu e novi,
nun ci vonnu cchiù paroli
vui mittitivi d’impegnu
c’havi a cadiri u guvernu.

                                                                                                                                                                            

 
UNO, DUE E TRE

 

Uno, due e tre, non si vive più così,
quattro, cinque e sei,

non cambiate le bandiere
sette, otto e nove,
se non trovate le parole
voi mettetevi d’impegno
che deve cadere il governo.

Deputato vuole il voto?
Si è scordato il terremoto,
noi mangiamo pane e sarde,
vi siete fottuti i miliardi,
vi siete fatti il conto
di trovare la stessa gente
di trovare l‘ignoranza
per riempirvi la pancia.

Uno, due e tre, non si vive più così,
quattro, cinque e sei,
non cambiate le bandiere
sette, otto e nove, se non trovate le parole
voi mettetevi d’impegno
che deve cadere il governo.

Senatore quale impegno
avete preso nel governo,
avete preso l’appalto
del mangiare a sbafo,
vi siete fatti il conto
di trovare la stessa gente,
di trovare pecoroni,
per fottervi i milioni.

Uno, due e tre, non si vive più così,
quattro, cinque e sei,
non cambiate le bandiere
sette, otto e nove, se non trovate le parole
voi mettetevi d’impegno
che deve cadere il governo.

                                                                                                                                                  

ascolta l'interpretazione di Rosa Balistreri