PINO VENEZIANO

 

PIAZZA DI LA LOGGIA

 

 

PIAZZA DI LA LOGGIA

Nn’hannu murutu tanti
senza sapiri comu
mettici ‘st’àutri sei
vidi ca sunnu assai.
Ccu dda jiurnata grigia
si ‘ntisiru li botti
si ‘ntisiru li vuci
si vittiru li morti.
Chiancemuli ‘sti morti!
Chiancemuli chiù forti!
Chi persiru la vita
contru li cosi storti.
In Piazza di la Loggia,
mentri chiuvia forti,
circavanu la paci,
ci truvaru la morti.
D’accordu sunnu iddi
fascisti e patruna,
ca ammazzanu a l’urvina
onesti e puvireddi.
L’am’ a fari finiri
a ‘sti porci assassini
c’ ammazanu cristiani
cumu li puddicini.
Gran figghi di buttana,
figghi di matri troja,
fascisti e patruna
v’aspettanu li boia.