LA PERNA NICOLO'

CANZONI:

AMURI, AMURI! QUANTU TI DISIU
canta Eloisa Milingi

  

AMURI, AMURI! QUANTU TI DISIU

Bedda quannu t’affacci a la finestra
si spampina un galofaru pi grasta
sti capidduzzi tòsu fili d’oru
affacciati a finestra o gigghiu d’oru

Amuri, amuri, quantu ti disiu
e ti disiu cchiù di l’occhi e du dinaru
Si tu sapissi quantu ti cercu e spiu
specchiu di l’occhi mei, tinutu caru.
Seddu passa menz’ura e nun ti viju
l’arma mi sentu iunta a lu muriri.
Si quarchi vota mi veni ‘ndisiu
Vasu li manu mei ca ti tuccaru

Beddi su sti capiddi che hai ‘ncannulati
Ca avanti la fruntuzza duci li tiniti,
Quannu a lettu la sira vi nni jiti a curcari
iu vi fazzu la ninna e la nanna e v'addurmisciti

Bedda, vui ca a lu suli assumigghiati,
ntra nlu pittuzzu la luna v’aviti
lu suli ccu la luna soru e frati
tutti a cumannu vostru li tiniti

Vurria essiri fonti e tu surgiva
sulu ccu la me vucca t'abbivirassi
vurria essiri tazza e tu vivissi
vivennu e vivennu ti vasassi
Vurria essiri lettu e tu durmissi
E iu linzolu ca ti cummigghiassi
E n’autra grazia figghiuzza iu vulissi
Essiri gioia ca ‘n pettu ti stassi.

Beddi su sti capiddi che hai ‘ncannulati
Ca avanti la fruntuzza duci li tiniti,
Quannu a lettu la sira vi nni jiti a curcari
iu vi fazzu la ninna e la nanna e v'addurmisciti