FRANCO LI CAUSI

 

VITTI NA CROZZA 

 

VITTI NA CROZZA 
(Franco Li Causi - tradizionale)

Vitti na crozza supra nu cantuni,
iu fui curiusu e ci vosi spiari,
idda m’arrispunniu cu gran duluri
murivu senza corpi di campani.
Cunzatimi cunzatimi lu lettu
ca da li vermi sugnu mangiatu tuttu.
Si nun li scuntu ca li me piccati,
li scuntu all’autru munnu
o scilliratu.
Si nni eru si nni eru li me anni
si nni eru, sinni eru e un sacciu unni,
ora ca sugnu arrivatu a ottant’anni
chiamu la vita e la morti rispunni,
ora ca sugnu arrivatu a ottant’anni
chiamu la vita e la morti rispunni.
Cunzatimi cunzatimi lu lettu
ca di vermi sugnu mangiatu tuttu.
Si nun li scuntu ca li me piccati,
li scuntu all’autru munnu
o scilliratu.