PINO GIULIANA

 

PINO GIULIANA

 

Poesie

Allammicu do passatu

A Licata

La vita jè

Li novi carusi senza 'nnomu

Lu beni chiù priziusu 

Lu mari audio

Lu trenu... da me vita

Mari, mari, mari Mari meraviglisu ..... filmato

Pi favureddu

Pirrijaturi e marinara

Scjù scjù scjù... unni pitemu cchiù

Sulu pp'un-gadduzzu di pani

 

 

Pino Giuliana vive a Caltanissetta; ha l'hobby della poesia e della musica in genere, con un di lavoro di bancario che ghi ha consentito di girare tutta la Sicilia e di ritornare a Licata dove ha vissuto da ragazzo. Ha partecipato a pochi concorsi, ottenendo significati riconoscimenti e premi speciali quali il 2° premio nelle poesia nel concorso Memorial Rosa Balistreri 2003; 4°Concorso Aspes Palermo anno 2001;
2° Classificato canzoni "Memorial Rosa Balistreri" 2003 e 2004.
Premio speciale "Città di Licata" 6 "Memorial Rosa Balistreri" 2006

 

ALLAMMICU DO PASSATU

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

ÀLLAMMICU DU PÀSSATU
muddicheddi e-miravigghi du Criatu

Sta-gginirazzijòni ca, bbintuliata du prugrèssu, 
ccu smànja triviali… di-mmidjàtu sùccessu 
cùrri dispiràta a-pperddi scjàtu ..
cu sènsu e-l'occi o computer, o tilefuninu 
mi mètti: Allammicu du pàssatu ... 

Di-ggenti semprici prudènti,di Ddiju timuràta 
Abbituàta: a-ssagrifìci e stènti 
a-campari pazienti di muddrichèddri 
e-ggodiri sereni li miravìggli du Crjàtu! ...
E-mmi-rrivìju all'àntu da cjàna e-ddi lu màri; 
nni li scòggli di lu pòrtu 
a-ppiggljàri gràngchi a-gghjàccu 
gudènnu lu sapuri e gustu nustrali 
du piscatu e-ddu-rraccortu!

E-mmi-rrivìju o làrggu da Cèsa Sètti-Spàti 
a-gghjucàri nzìna a-notti
ca pàlla di pezza, e màzzi, a vàrcca…
gudennu l'arricriju mmenzu… di l'ascjatu…
ca l'ècu ni li guìcchi ancora sèntu
Lèstu: scinni, pàssa, tìra: gòll!
Afferralla! No! No! Accussì ùnn'è ggiustu!
Arrivò lu scònza jocu! Lu: scunòcchia vàrcca…
Ncumincjiàmu arrè, da capu!
Anzi nò! ca sèmu stanculìddri
Jìjìcamu… a.cuntari… li stiddri 
chi me cumpàggni e me fràti 
gustànnu li miravìggli di l'ascjàtu ... 
Sta-gginirazzjòni ca, ddrugàta
du prugrèssu, ccu smàja trivijàli 
di-mmidjàtu sùccessu 
cùrri dispiràta a-ssatanàta ... 
ccu sènsu e-l'occi o computer, o tilefuninu
un zàpi u sapuri e.ggustu di li cosi: 
semplici, modesti, gginuini…
di li muddrichèddri 
e-ddi li miravìggli 
du dònu du Sìggnuri ca si perddi…

NOSTALG!A DEL PASSATO 
tra mollichine e meraviglie del creato

Questa generazione che, coinvolta dal progresso
con smania triviale di immediato successo, 
corre disperata a perdi fiato, 
col senso e gli occhi al computer, al telefonino
mi mette: Nostalgia de passato…
Di gente semplice, prudente, di Dio timorata!
abituata: a sacrifici e stenti; 
a campare paziente di mollichine
e godere serene le meraviglie del Creato!
E mi rivedo al largo della piana e del mare,
negli scogli del porto:
a prendere granchi a ghiacco,
godendo il sapore e gusto nostrale
del pescato e del raccolto!

E mi rivedo nel largo della Chiesa Sette-spade
a giocare fino a notte
con la palla di pezza, le mazze, alla barca...
godendo il ricreare immenso. dell'afflato
che l'eco negli orecchi, ancora sento;
Presto: scendi, corri, passa-passa, tira... goal!
Afferrala! No! No! Così non è giusto!
Arrivò lo scombina gioco! Lo: sconquassa barca!
Incominciamo nuovamente daccapo!
Ansi no! Che siamo stanchicelli!
Giochiamo… a contare... le stelle
con i miei compagni e mio fratello
gustando le meraviglie dell'afflato… 
Questa generazione che, drogata 
dal progresso, di smania. triviale 
di immediato successo,
corre disperata... assatanata:
col senso e gli occhi al computer, al telefonino...
non sa... il sapore e gusto delle cose:
semplici, modeste, genuine...
delle mollichine
e delle meraviglie
del dono del Signore... che si perde!

 

LA VITA JE'

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

LA VITA JÈ…

Pino Giuliana

La vita jè: na-ggita,
na fàvula, un' cjùmi di passjòni...
scùrruti da cùrrenti:
unni, còmu e-qquantu...
la sòrtti cci cunzènti!
Ccu-lluci di fidi:
l'avvenimenti fa stasjàri
e l'essenza assapuràri!
E-vvà! E-vvà! E-vvà!
Alitànnu e-nnamuràti:
zzaffiju e-ssonna...
nzìnaca, ncèlu rritòrnna!
E ànchi si circcustànzi
la rrenninu nqujetànti:
la vita jè! La vita jè:
lu mègglju dònu;
lu mègglju bbeni... d'amùri... chi-cc'è!

La vita jè: na-ggita,
na fàvula, na valli di làgrimi...
scùrruti di l'evènti:
unni, còmu e-qquàntu...
la sòrtti cci cunzènti!

La vita jè! La vita jè:
lu mègglju dònu;
lu mègglju bbeni... d'amùri... chi-cc'è!

LA VITA E'…

La vita è: una gita,
una favola, un fiume di passioni…
trasportate dalla corrente
dove, come e quando…
la sorte ci consente!
Con la luce della fede:
gli avvenimenti fa estasiare
e l'essenza assaporare!
E-vvà! E-vvà! E-vvà!
Sospirando e innamorati:
fino a quando 
in cielo ritorna!
Ed anche se circostanze 
la rendono inquietante:
la vita è! La vita è:
il dono migliore;
il bene più grande… d'amore… che c'è!

La vita è: una gita,
una favola, una valle di lacrime
trasportate dalla corrente
dove, come e quando…
la sorte ci consente!

La vita è! La vita è:
il dono migliore;
il bene più grande… d'amore… che c'è

 

A LICATA

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

A-LLICÀTA 
(CCU-LL'ESSENZA DI-RROSA O 'CJURÌRI)

Cci'abbitàvu, nna vanéddra da marina,
alitata di l'essenza, di-Rrosa, o scjurìri;
unni li nìchi, jucàvauu a rrìschju...
di vacilàti, di sapunàta, lavatura e-lliscìja 
(quànnu-jìva-bbona )!
Tànnu, cunnutti... ùnn'esistivanu
e l'acqua, ccu li vùtti... nni carretti,
si vinniva... a-llancèddri di zzìngu:
" una cìncu-sòrdi " vannijavànu li carusi,
purttannuli... scànzi... ncàpu li spaddruzzi... assammaràti!
Oh, si-jìva a-ppiggljàri a stazzjjòni: 
nni li carri 
o, na funtanèddra di ghìsa, a-ppumpijàri;
spèssu nggustijàta... e-ssempri affuddrata,
di catèrvij di: bbidùna, 
quarttari, pignàti, callarùna;...
misi nfìla, ùsu surddati, ppi lu-rrancju...
ca, nni ddr'abbilènti aspittari 
(pp'azzarddati... surppassi)...
tanti finìvanu sffracillati, 
ppi li scjàrri scatinàti...
Pjàghi... cumpinzàti... a jòsa, "hai vòglja"
di li tantissimi antri còsi-bbeddri...
ca, rricòrdu ccu ggiòja... 
e spàsimi! d'allammicu:
- u mari... so àrccanu: gginuinu e-ggjuvjàli: 
còmu a so-ggenti, sèmprici e-gginjali;
- ù pòrtu, cca màggica lantèrna, 
ca saluta spiranzùsa e-cchjàma anguscjàta;
- i scòggli, a-ppiggljàri grànchi, 
ccu stécchi di canni e-ppila di cavàddru;
-ù puntili, unni piscarècci e-pparànzi, pòrtanu: 
ddra gràzzja, spicjùsa vìva-vìva 
e-pp'addimùra, li fìmmini preganu gridànnu: 
Àncilu! Àncilul Torna! un mi lassari
- a rriva, unni si sàrccinu li rriti e àrmanu li lampàri, ppi-jìri a-ssardi e ancjòvi;
- a spjàggia, di Marjanèddru, Muddrarèddra, Farccunàra: ggjòja e arricrìju di l'està.

- u 'cjùmi, ca purtà a-Rrosa, a chitarra, di zzuccu-ggnirpu e-ccordi di ferruspìnu
- a cjàna, sèmpri vìrdi e-rricca di: pumadamùri, cacoccjùli. mulùna;
- u cjànu "Sètti-spati", ccu fistìnu a Màdunnuzza e li jòchi... nzìna a-nnotti;
- à funzijòni du Vennirèssantu, majstusamènti 
fatta, di li gulijàrdi:
- a fèsta du Prùtitturi "ù cincu di màju", cà prucissjòni am-màri e li viddrani
ca, cci gridànu: "Sànt'Ancjùzzu 
O cjòvi o còddri!" ( e-ccjóvi vèru );
- l'atrìju da Bbatìja, ca villa a scjàncu, nìdu da càlja... unni óra, ppi-llausu du
"Làjons", rrivìvi: " ddr'èssenza, màggica e àrccana,
di la mègglju Rrosa Siciljàna " ca, ccu-Llicàta e 'me cumpàgni... eternamènti... 
hàju: nni-ll'àrma, 
                   nni lu còri... e-nni... la ménti! 
 
1) a Licata; 2) Balistreri: 3) i recipienti pieni d'acqua
4) per mancanza di lubrificazione
5) chi parte: 6) chi ritorna: 7) pesci pescati
8) per il rientro delle barche;                                                                                                                                                                                                                     

A LICATA IMPREGNATA DI 
ROSA BALISTRERI (nella giovinezza)


Abitavo (1) nei vicoli della marina
impregnata dall'essenza della giovinezza 
di Rosa (2) dove i bambini… giocavano a rischio…
di bacinelle: di acqua saponata con soda caustica…
quando andava bene… 

In quel periodo le condotte idriche…
non esistevano e l'acqua, con le botti…
sopra i carretti, si vendeva… a recipienti di zinco:
"una cinque soldi" gridavano i ragazzi,
con sulle spalle, (3) nudi… e bagnati… 
Oppure si andava a prendere l'acqua
alla stazione: nei carri ferroviari, 
o alla fontanella di ghisa, pompandola ; 
lamentosa spesso (4) 
e con tanta folla, 
con in mano bidoni, brocche e pentole e grandi recipienti… 
messi in fila, come soldati, per il rancio…
ed in quell'avvilente aspettare 
(per sorpassi azzardati)
tanti finivano sfracellati,
per le liti scatenate…
Piaghe… compensate … a iosa "hai voglia" 
da tantissime altre cose belle
che ricordo con gioia…
spasimo e con desiderio
- il mare… arcano: genuino e allegro
come la gente di Licata, semplice e imprevedibile:
- il porto, con la magica lanterna, che saluta speranzosa (5) 
e chiama angosciata; (6)
- gli scogli, dove i ragazzi, prendevamo granchi
con stecche di canna e pelo di cavallo
- il pontile dove pescherecci e paranze portano:
quella grazia di Dio…(7) speciali, come fossero ancora vivi;
e per il ritardo (8) le donne pregano gridando:
"Angelo, Angelo torna non mi lasciare".
- la riva, dove i pescatori riparano le reti
e preparano le lampare, per andare a sarde e alici
- la spiaggia, di Marianello, Mollarella 
e Falconara: gioia e piacere dell'estate.
- il fiume, che portò a Rosa, la chitarra fatta
con legno e corde di ferrospianato.
- la piana, sempre verde e ricca di pomodori,
carciofi e meloni; - il piano "Settespade"
con la festa per la Madonna e i giochi fino a notte;
- la funzione del Venerdì Santo, compitamente 
organizzata dai soci del goliardico; (9)
- la festa del protettore (10) il cinque di maggio,
con la processione a mare e i contadini che gridano:
"Sant'Angelo o fai piovere o vai a fondo"; (11)
e piove veramente; - l'atrio della Badia,
con la villa di fianco, nido per la calura,
dove ora, per merito dei "Lions" risuona
"quella voce magica e meravigliosa della più bella Rosa (2)
siciliana, che insieme a Licata…
ed ai miei compagni eternamente… 
ho nell'anima, 
nel cuore e nella mente.

 9) circolo goliardico
10) Sant'Angelo; 11) esclamazione propiziatoria per la pioggia gridata dai portatori della vara di Sant'Angelo, mentre questa è portata dentro il mare alla Giummarella

 

LI NOVI CARUSI SENZA NNOMU

Pino Giuliana

 

 

 

Poesie

LI NOVI CARUSI SENZA NNOMU

A LA MATRI

PARLA LU CHIU' RANNI

...Unn'angusciàriti si nn'a tòmba 
un c'è u me nnòmu...
ànchi chìstu la sòrti vònzi ppi - nnàntri; 
furtùna ca San - Pètru m'addugà ppi Ancilu 
e ccu du sirbizzèddra lèggi vulànti, 
a- llàusu e rrigàla di Bbiàti e - Ssànti, 
m'a pàssu mègliu di la surfàra...
Ma jè brùttu mòriri a - nnov'annùzzi 
e stàri sènza lu to anèlu... matrùzza bbèddra! 
Li sòrdi di la ggiùsta e di li mànci
ti l'abbìju a - mmànna di lu cèlu; 
chìddri ca sa fàri assupirchjàri 
spènnili a li me fràti a scòli e spìnni 
e - llàssali jucàri stràti stràti, 
nu - llì mannàri a pirrèra a - ttravagliàri, 
jè brùttu abbrusciàti di l'antimòniju 
e - mmòriri scacciàti... 
matrùzza bbèddra! 
Anchi si ccà li spìzziì mi li pàssu 
assulicchiàtu ncàpu la màttula 
accarizzàtu di rràggi d'etèrnu, 
a vemmarìja mi càla l'allammìcu 
e da me stiddrùzza affàcciu la tistùzza:
comu un passarèddru ùrmu di lu civu... 
E - vvidènnu ca mi cèrchi bbramànnu 
ti mànnu ciàu - ciàu e - vvasunèdda ccu - ll'alùzzi 
e - ssèntu li to vràzza strìncimi fòrti 
comu ògni-ssìra ppi la bbonanòtti.