TU SI BEDDA

autore anonimo

Rosa Balistreri

 

TU SI BEDDA


Tu sì
bedda, tu sì bedda nica nica,

malandrina malandrina e arrobbacori,

mi l’arrubbasti a mia stu cori,

ora lu teni, ora lu tenimpussessu .

mi l’arrubbasti a mia stu cori,

ora lu teni, ora lu tenimpussessu .

Quant’è bedda,

quant’è bedda sta curpuratura,

lu pettu tunnu, lu pettu tunnu e lu visu adurnatu,

di tia sugnu assai ‘nnamuratu comu a ttia,

comu a ttia non nun ci nn’è,
di
tia sugnu assai ‘nnamuratu
comu a ttia, comua ttia non nun ci nn’è.

Sti labbruzza,

sti labbruzzanzuccarati,

li occhi, li occhi culuri di mari,

mi hannu fattu assai ‘nnammurari,

pi lu geniu, pi lu sangu ca mi fai tu

mi hannu fattu assai ‘nnammurari,

comu a tia, comu a tia veru un ci ‘nn’è.

Chi beddi, chi beddi li toi capelli,

l’occhi toi, l’occhi toi coluri di mari,

mi hannu fattu assai ‘nnammurari,

comu a tia, comu a tia veru un ci ‘nn’è.

mi hannu fattu assai ‘nnammurari,

comu a tia, comu a tia veru un ci ‘nn’è,

mi l’arrubbasti a mia stu cori,

comu a tia, comu a tia veru un ci ‘nn’è,
mi l’
arrubbasti a mia stu cori,

ora lu teni, ora lu tenimpussessu .                                                         

                                        

TU SEI BELLA

                       

Tu sei bella, tu sei bella piccolina mia,

malandrina, malandrina e rubacuori

hai rubato a me il cuore

ora lo tieni, ora lo tieni in possesso tuo

hai rubato a me il cuore

ora lo tieni, ora lo tieni in possesso tuo.

Quanto è bello,

quanto è bello il tuo corpo,

il petto tondo, il petto tondo ed il viso adornato, di te io sono assai innamorato

come te, come te nessuna c’è,

di te sono assai innamorato

come te, come te nessuna c’è.

Queste piccole labbra,

queste labbra inzuccherate

i tuoi occhi, i tuoi occhi, colore di mare,

mi hanno fatto assai innamorare,

per il genio, per il sangue che mi fai

mi hanno fatto assai innamorare

come te, come te nessuna c’è,

Che sono belli, che sono belli i tuoi capelli,

i tuoi occhi, i tuoi occhi, colore di mare,

mi hanno fatto assai innamorare,

come te, come te nessuna c’è,

mi hanno fatto assai innamorare

come te, come te nessuna c’è,

hai rubato a me il cuore

ora lo tieni, ora lo tieni in possesso tuo

hai rubato a me il cuore

ora lo tieni, ora lo tieni in possesso tuo.

                       

 

 Ringrazio Peppe Filippone per avermi dato questo video che condivido con tutti gli appassionati di musica siciliana e di Rosa Balistreri


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<