FILASTROCCA A LU BAMMINU

 

 

balistreri rosa

 

 

FILASTROCCA A LU BAMMINU
( tradizionale religioso)

La bedda Matri quannu ia a lavari
i panniceddi di nostru Signuri
ci dava un stricuneddu e li vasava
'nmezzu di rosi e ciuri li stinniva.
E San Giuseppi mentri travagliava
sintia Gesuzzu che forti chiancia,
San Giusippuzzu chiamava a Maria,
vidi ca voli minna u Sarvaturi.
Zittu, la mamma, ca ora ti pigliu
ti dugnu la nennè ca pani nun ci n'è.
La Madunnuzza quannu ia a la fera
u bammineddu ciancia pi la bannera
sona, ci à cattai lu tamburinu
‘ndi trizzi d'oru ‘ndi lazza d'argentu
ni mazzuledda di cristallu finu,
l'Angilu ci dissi bambineddu sona
quantu sintemmu stu sonu divinu:
Ci eru li tri re misi a cavaddu,
ci dissiru di cui è stu picciliddu
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu,
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu.

 

 


FILASTROCCA A LU BAMMINU
(tradizionale religioso)
La bedda Matri quannu ia a lavari
li panniceddi di nostru Signuri
ci dava un stricuneddu e li vasava
'nmezzu di rosi e ciuri li stinniva.
E San Giuseppi mentri travagliava
sintia Gesuzzu che forti chiancia,
San Giusippuzzu chiamava a Maria,
vidi ca voli minna u Sarvaturi.
Zittu, la mamma, ca ora ti pigliu
ti dugnu la nennè ca pani nun ci n'è.
La Madunnuzza quannu ia a la fera
u bammineddu ciancia pi la bannera
sona, ci à cattai lu tamburinu
‘ndi trizzi d'oru ‘ndi lazza d'argentu
ni mazzuledda di cristallu finu,
l'Angilu ci dissi bambineddu sona
quantu sintemmu stu sonu divinu:
Ci eru li tri re misi a cavaddu,
ci dissiru di cui è stu picciliddu
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu,
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=NhFMA1Ch9mQ
QuartAumentata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ un bellissimo quadretto di vita familiare della Sacra Famiglia, ma in questo quadro tutte le famiglie si riconoscono; niente di soprannaturale, la madre che lava i panni e li strofina, San Giuseppe che lavora, il bambinello che piange, la madre che allatta al seno. Come tutte le filastrocche l’intento non è di raccontare qualcosa, ma di divertirsi con le parole ripetute e con le rime, mentre la musica si fa sempre più veloce e il ritmo insistente.

Il video è stato registrato a Video Faro (TV licatese)

Nicolò La Perna