CANZUNA D'AMURI

CICCIO BUSACCA
 
 
 
CANZUNA D'AMURI
Quannu cvu ss'occhi beddi vui  mi guardati
lu focu 'ntra lu cori mi mittiti
puru ca ccu ssa vucca vui nun parrati
cu 'ssocci beddi palori mi diociti.
Mi ni 'ncontranu tanti a strati strati
ma vui di tutti la chiù bedda siti,
ca caminannu stu cori incantati
siddru lì'occhi di supra ci mittiti,
ca caminannu stu cori incantati
siddru lì'occhi di supra ci mittiti