FIMMINI PATINTATI

CICCIO BUSACCA
 
 
 
FIMMINI PATINTATI
contadores de visitas ukraine brides
contatori per blog Cultura top rating
Amici, oggi Cicciu Busacca vi fa sintiri
la canzuna contru tutti sti fimmini patentati.
Ci nni sunnu tanti di sti fimmini patintati
ca hannu fattu tantu mali 'nda li strati,
ma oggi cu sta canzuna speriamu ca si rimettunu
sintitila e 'mparatila, amici .
Cari amici, avvicinati e silenziu faciti,
ca vi giuru vi spassati cu stu fattu ca sintiti,
mentri cantu siddu sbagliu , mi chiuditi 'nda un sirragliu,
mentri cantu siddu sbagliu , mi chiuditi 'nda un sirragliu.
Chistu è lu me travagghiu, 'nsoccu vidu scrivu e cantu,
e mi levu lu buccaghiu pi sfugarimi ogni tantu,
oggi cantu ni li strati piu sti donni patintati,
oggi cantu ni li strati piu sti donni patintati.
Ascutamimi, ascutati prima parru di Rosina
ca 'nda tutti li cuntrati sta purtannu la rovina,
avi appena vintunannu e già ha fattu tantu dannu,
avi appena vintunannu e già ha fattu tantu dannu.
Di Natali a Capudannu sunu centu li sciancati
ca Rusidda caminannu ha 'mmistutu strati strati,
ma siccomu è assicurata nun pò ghiri carzarata,
ma siccomu è assicurata nun ha ghiutu carzarata.
Curri, curri 'nda jurnata la terribbili Rusina,
mentri era 'nda la strada una grossa ni cummina
misi 'mprisa cu Pasquali, un curriduri madurnali,
misi 'mprisa cu Pasquali, un curriduri madurnali.
Una cursa senza uguali, s'infucaru li mutura,
iddu era spiciali e faciva tricentu l'ura
ma a la povira Rusina si ci abbruscia la benzina,
ma a la povira Rusina si ci abbruscia la benzina.
Si cunfunna la mischina pigghia focu lu muturi,
la tistata si ruvina, si scassò lu radiaturi
e Rusidda ata a sapiri stava quasi pi muriri,
e Rusidda ata a sapiri stava quasi pi muriri.
Ora chiù non pò curriri cu dda machina sfasciata,
non poussedi centu liri e di tutti è umiliata,
ora guarda 'nda li strati li cunmpagni patintati,
ora guarda 'nda li strati li cunmpagni patintati.
Signurini e maritati ca tiniti la patenti,
stati attenti e non sbagliati cu li masculi putenti,
caminati chianu chianu ca arrivati chiù luntanu,
caminati chianu chianu ca arrivati chiù luntanu.
Ora smettu e m'alluntani, stati attenti a lavurari
cu va chianu arriva sanu, chista è cosa naturali,
naturali e senza tacca e non sbagghia mai Busacca,
naturali e senza tacca e non sbagghia mai Busacca.