MI PIACI PINZARITI

Girolamo La Marca (voce Nicolò La Perna)

 

 

MI PIACI PINZARITI

Mi piaci pinsariti

carusa,
quannu a la scola
ti vinia a circari,
niscivatu lesta e pumatusa
ca lu zitu ti vinia a truvari.
L'uocchi truccati
lu mussu tinciuto
e la gonna stritta e curta
di villutu
du tacchi ati quantu na manu,
parivatu na pupidda
di Buranu.
Ieramu ziti
ma picca confidenza,
sempri chiusa
ristava la credenza,
e cu na vota
ca mi dasti na vasata,
ieratu duci, ma duci
comu un piezzu
di cassata.
A sti tiempi ammeci li carusi
ogni gnuornu mangianu ricotta
cu li scorci di cannola,
poi ci fa mali la testa
e la matina
nun si sientunu di iri
chiù a la scola.
Ora ni sciarriammu,
pi li sordi, pi li robi
e pi li vizi
di sti tri carusi,
nun n'era meglio
a li nostri tempi
quann'aviamu
sulu du gazzusi….?