ACCHIANU

Francesco Romano

  

 

 
 
ACCHIANU
Acchiànu,
lu primu scalùni
Acchiànu
lu secùnnu scalùni
Acchiànu
lu terzu, lu quartu, lu quintu…
e acchiànu cchiù ncàpu,
acchiànu affannàtu.
Acchiànu ancòra,
sempri cchiù àtu.
Arrìvu a la cima,
mi passa l’affànnu,
mi sièntu cchiu lièggiu
Nun ci su’ cchiù scalùna.           
SALGO
Salgo,
il primo scalone
Salgo
il secondo scalone.
Salgo
il terzo, il quarto, il quinto…
e salgo più su,
salgo affannato.
Salgo ancora,
sempre più alto,
Arrivo alla cima,
mi passa l’affanno,

mi sento leggero.
Non ci sono più scaloni.              
 V