CANTU DI LU VIDDANU

Francesco Romano

 

 
 

 
 
 CANTU DI LU VIDDANU


A la matìna prestu, ccu lu scùru,
strati senza 'n'àrma
e casi appuntiddàti,
camìna lu viddànu ccu lu mulu
a passi cadinzàti.
E poi nni passa 'n-àtru ccu lu carrèttu,
e 'n-àtru e 'n-àtru e 'nàtru ancòra:
tutti hannu prèscia ppi gghìri addifòra.
Canta lu viddànu pirchì è sulu
e ogni tantu parla ccu lu mulu.
Si sènti lu 'nnaculìu di li roti,
c'accumpàgna comu 'na ‘ngunìa
lu cantu ca davèru t'arricrìa.

CANTO DEL CONTADINO

 

Al mattino presto, ancora scuro,
e strade senza un'anima 
case puntellate,
cammina il contadino con il mulo
a passi cadenzati.
E poi ne passa un altro col carretto,
e un altro, un altro ed un altro ancora:
tutti hanno fretta per andare in campagna:
Canta il contadino perché è solo
ed ogni tanto parla con il mulo.
Si sente il dondolio delle ruote, 
che accompagna con malinconia 
il canto che davvero ti ricrea.