PACI

Ignazio Buttitta 
              
 
 
 
voce: Giuseppe Tizza
 

PACI

La vitti ntra la vucca di Maria
la paci,
ntra li capiddi biunni di so figghiu
la paci,
sutta la cruci e supra di lu celu
la paci.

La ntisi ntra lu cantu di l’aceddi,
ntra lu silenziu di li notti bianchi;
ntra li cimi di l’arbuli pusava,
calava nterra
e l’erba accarizzava,
vagnava li simenzi,
li radichi funnuti arrifriscava.

La vitti ntra lu chiusu di li mànnari
allisciari
lu pilu biancu di l’agneddi,
lu mantu di li voj,
la lana di li pecuri ammanzuti:
faceva lu ballettu
dintra la canna di lu friscalettu
di lu garzoni di lu picuraru.

Passava luminosa pi li campi
quadiannu lu jazzu a li cunigghi,
li tani di li vurpi;
si ngnuniava dintra li puddara
arraspannu lu pizzu a li gaddini
sparmannu l’ali a li ciocchi aggiuccati.
Trasìa dintra li casi
e, ntra lu scuru di lu sonnu,
li jnchìa di luci;
aggiustava lu velu di li nachi,
s’appujava la testa a lu capizzu
di l’omini abbattuti.

La vitti mmenzu di li campusanti
la paci,
addinucchiata vicinu li cruci,
parrava cu li morti senza vuci,
si l’abbrazzava senza vrazza e manu,
ci asciugava li lacrimi
senza panni e cuttuni.

La vitti all’alba
sciogghiri lu ncantu,

grapiri li finestri di lu munnu
cu la magia di la so putenza:
un salutu a lu suli,
un salutu a li stiddi,
dari cantu a l’aceddi,
sonu a li vattala,
suspiru a li venti,
tonu a li campani,
l’avvju a li mànnari,
lu friscu a li treni,
lu ciatu a li mantici,
lu focu a lu carbuni,
la forza a li mutura,
all’omini lu passu
e la spiranza.

Paci,
ca ti sucai la prima vota
dintra lu pettu bincu di me matri.
Paci,
ca ti liggìi ntra l’occhi d’idda
e ti tastai a li primi vasati.
Paci ca mi nzignasti cu la manu
a mòviri li pedi ad unu ad unu.
Paci,
ca m’arruspigghi a lu matinu
e mi porti lu sonnu di la sira.
Paci,
ca tuttu duni e nenti voi,
abbràzzati lu munnu
e lassa a mia.

Sfarda sta negghia
càrrica di sangu
chi passa pi lu munnu.
Li matri addinucchiuni
cu li carusi mbrazza,
chiàncinu e ti disìanu.
L’omini, li vrazza all’aria,
gridanu: paci!

Cummuogghia d’ali bianchi di palummi
lu celu d’ogni terra.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo audio con la canzone è estratto da you tube
http://www.youtube.com/watch?v=GCaU6e8D3DA

Questa canzone molto divertente, oggi che l’uso degli anticoncezionali è cosa accettata da tutti, potrebbe essere non compresa, infatti è da inquadrare negli anni 70 quando sono state immesse sul mercato le pillole anticoncezionali e le donne erano impreparate alla novità. 
La canzone è piena di doppi sensi, ma non è volgare, anzi è piacevole e mette buon umore, regalandoci qualche sorriso. 

Nicolò La Perna

interpretazioni di altri artisti

https://www.youtube.com/watch?v=ZUhcVQldai4
Gabriella Grasso

https://www.youtube.com/watch?v=0kAani-UE-A
Malmaritate

https://www.youtube.com/watch?v=JTUteJcHCJc
Francesca Amato

 

 

 

 

 

 

<