LA PEDDI NOVA

Ignazio Buttitta 
                   
 
 
 
                    
LA PEDDI NOVA
Ignazio Buttitta
Certu era bellu scriviri
comu un briacu
a la taverna a biviri,
chi guarda la buttigghia
e ci parra,
e ridi a lu bicchieri
chi svacanta
e torna a ghinchiri arreri.
Scriviri mprinatu d'amuri:
la gravidanza, li dogghi,
lu partu,
lu tempu esattu
pi fari un figghiu
e nasciri na puisia.
Certu era bellu;
ma ora sugnu spirtusatu,
lazzariatu di dintra,
e scrivu
cu lu duluri chi mi torci
comu un sarmentu a lu furnu;
com'unu assicutatu
di li spirdi
muzzicatu di li lapi.
La storia di st'anni fucusi
ha zappatu cu l'ugna
dintra di mia,
e restu scantatu a taliari
l'omini tutti
mpinnuliati a un filu,
a un distinu sulu,
dintra na varca di pagghia c'affunna.
Sentu ca la me vuci
chi li chiama di luntanu
avi limmiti e cunfini d'amuri
e mòri nni l'aria.
Voggh'essiri un cocciu di rina
nni la rina di la praja;
un pisci nni la riti cu l'àutri
mprinati a sfunnari
la gaggia chi li chiuj.
Mi vigghiu svacantari, scurciari,
fammi la peddi nova
comu li scursuna.
    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo audio con la canzone è estratto da you tube
http://www.youtube.com/watch?v=GCaU6e8D3DA

Questa canzone molto divertente, oggi che l’uso degli anticoncezionali è cosa accettata da tutti, potrebbe essere non compresa, infatti è da inquadrare negli anni 70 quando sono state immesse sul mercato le pillole anticoncezionali e le donne erano impreparate alla novità. 
La canzone è piena di doppi sensi, ma non è volgare, anzi è piacevole e mette buon umore, regalandoci qualche sorriso. 

Nicolò La Perna

interpretazioni di altri artisti

https://www.youtube.com/watch?v=ZUhcVQldai4
Gabriella Grasso

https://www.youtube.com/watch?v=0kAani-UE-A
Malmaritate

https://www.youtube.com/watch?v=JTUteJcHCJc
Francesca Amato

 

 

 

 

 

 

<