L'OCCHI

Ignazio Buttitta 
                   
 
 
 
L'OCCHI
L'occhi,
l'avemu tutti;
non cALanu di ncelu,
non si piscanu nto funnu du mari:
i fimmini,
si urnassiru u pettu!
L'avemu tutti.
Avemu u ficatu,
i primuna,
u cori:
i fici a natura.
Tuttu fici a natura:
l'aria u suli u ventu i stiddi,
ma l'occhi no!
Ci fu a manu strania:
un magu,
un santu,
un diavulu scappatu du nfernu:
cu sapi?
Cu ci detti u ncantisimu,
u lustru,
u focu:
i negghi cu ci detti?
I trona,
i fulmini,
i lampi,
i saitti:
unni i pigghianu?
Cu adduma,
cu astuta,
cu assuppa l'occhi?
Chi munci?
Io dicu
ci fu a manu strania;
dicu ci aiutaru i spirdi,
i dèi;
dicu ci aiutaru i manu nfatati:
misteri difficili!
Dicu travagghiaru di notti,
squagghiaru oru e chiummu;
dicu battevanu nta ncunia e prigavanu,
battevanu e bistimiavanu;
rumperu u cugnu!
Vuàtri diciti
ca sunnu u specchiu i l'anima;
diciti ca ridinu,
chiancinu,
parranu;
e non sapiti ca l'occhi
hannu na natura diversa.
Comu faciti a non sapiri
ca sunnu amici e nimici,
assassini e galantomini,
ancili e diavuli,
Comu faciti a non vìdiri
c'hannu u pedi di porcu nta na manu
e i chiavi d'oru nta l'àutra.
Ca unu fa pi centu
e dui fannu pi milli;
e sunnu pazzi furiusi
e divoti pintuti.
Sunnu di natura diversa,
vi dugnu a prova:
nuàtri avemu a menti,
ma a menti non dormi,
non stagghia di pinsari:
u sapemu!
Avemu u cori,
ma u cori non riposa,
non lenta di battiri:
havi a corda longa,
u sintemu!
Avemu u ventri
u stomacu
i vudedda,
ma non spéddinu di macinari:
sunnu sempri nfacinnati!
L'occhi, inveci, hannu u lettu;
si curcanu
astutanu a luci
e dorminu:
cumannanu u sonnu!
Vi dugnu a prova.
A vucca havi a tana;
u nasu, u viditi?
havi i pirtusa;
l'occhi o cuntrariu,
sempri e cuntrariu!
Hannu a casa
i finestri
u davanzali,
spalancanu i balcuna
e cuntrastanu ca natura!
Vi dugnu a prova,
è tantu facili!
I pedi,
dicu i nostri pedi:
caminanu
sàtanu
currinu;
l'occhi volanu
passanu u mari
tagghianu l'aria:
chi ferma l'occhi?
Vuàtri non lu sapiti;
l'occhi, hannu n'àutru celu,
un celu chinu di negghi,
ma i negghi chiovinu lacrimi.
A nivi c'è,
ma quagghia nìvura.
C'è puru u suli,
ma oru unn'havi
u duna e stiddi:
ci luci nta l'occhi e nnamurati!
Sunnu scantinanti l'occhi:
mittemu stettiru America,
America vìttiru i grattaceli,
vìttiru a statua da libirtà
u ponti di Brooklyn;
ci penzanu,
u tempu pi pripararisi
e partinu:
fannu un viaggiu d'andata e ritornu.
Si foru nta Russia,
(non c'interessa u cumunismu)
partinu u stissu;
e a Diu piacennu
vannu a vìdiri a Piazza Rossa,
u Mausoleo di Lenin,
Stalin imbalsamatu.
Sunnu fimminari:
s'àppiru n'amanti nglisi,
francisi,
miricana, nta na citati qualunqui;
e si spartevanu a carni e u sonnu
ed ora hannu i pinnulàra allaccaruti;
partinu u stissu,
a strata a sannu,
a casa a sannu,
sannu u numiru da porta;
tràsinu da finestra,
s'infilanu sutta i linzola,
e si scapriccianu.
Si scapriccianu cu l'occhi!
l'amanti resta ncinta,
ci vuncia a panza,
sgrava...
e nascinu occhi di picciriddi.
L'occhi sunnu crudili
turmentanu i poviri,
vi dicu comu:
i poviri sunnu dintra gilati,
ci chiavi du tettu;
iddi, comu si nenti fussi,
nescinu di l'orbiti
giranu a cità
e si fermanu a taliari i vitrini.
Talianu i cuperti di lana
i cappotti pesanti
i magghi,
e a grittura di filu
(senza pietati)
ci fannu vìdiri e poviri.
Vi dicu comu:
i poviri sunnu dintra affamati
hannu u stomacu un calvariu
a panza na chesa scunsacrata;
iddi, lisci e pittinati,
nescinu di l'orbiti
giranu a cità,
trasinu nte risturanti
nte cucini di signori,
e a grittura di fila
(senza pietati)
ci fannu vìdiri a carni
i dolci
i licori:
tuttu u beni di Diu!
Megghiu nasciri orbi.
Pigghiamu i vecchi,
ci divintamu tutti:
sunnu dintra, suli,
accurati;
hannu u martoriu nt'aricchi
i pedi a fossa;
strincinu l'occhi
e vidinu a morti dintra
nuda
cu l'ossa di corna;
strincinu l'occhi
e si vidinu morti
giarni
tisi,
a facci all'aria.
Vidinu i ciuri
i cannili addumati
a genti
i beccamorti...
a cascia i lignu.
Si sunnu usurai,
vìdinu i dinari;
i cambiali appuntati ca spingula,
senza patruni.
Si sunnu piccatura, vìdinu u nfernu,
i diavuli c'abballanu: mòrinu prima du tempu.
L'occhi aumentanu i peni:
o carzaratu a cunnanna;
iddu è sulu,
smanìa,
ripassa u prucessu nta menti;
l'occhi, nescinu a libirtà,
vannu o stadiu,
battinu i manu,
gridanu gol, gol!
e ddu disgraziatu nta cella,
senz'occhi.
E curnuli;
facemu scunciuri!
l'occhi sàlanu i firiti:
ci fannu vìdiri a muggheri
e l'amanti abbrazzati
viddìcu supra viddìcu;
un corpu io e un corpu tu
chi spati di carni,
all'urtimu sangui
Si strica l'occhi,
e i vidi;
s'attuppa,
e i vidi:
Patri Figghiu e Spiritu Santu
chi guerra nto lettu!
L'occhi,
chissu è miraculu!
cibanu amuri,
cuvanu amuri nto nidu,
u fannu cantari!
Scavanu amuri,
chiantanu amuri
nto disertu di l'occhi,
u fannu ciuriri,
ci appizzanu banneri!
Pittanu amuri
nto celu di l'occhi,
casteddi ncantati,
muntagni di suli,
palummi ca volanu!
L'occhi di unu o di una ,
si sfardanu i strazzi nìvuri
ca li cummogghianu
e ci addumanu u focu
e ci ciàtanu u ventu di l'amuri,
non nni putemu scurdari.
L'occhi da matri,
viva e morta;
ca grapeva a finestra
e nni taliava nto lettu
comu a lapa nto ciuri,
non nni putemu scurdari.
L'occhi di morti,
di nostri morti
nichi e granni;
chi giranu nta casa
e non si ponnu tuccari,
chi parranu
e non si sentinu parrari,
non nni putemu scurdari.
I nostri occhi,
s'annurbassimu ora
e campassimo cent'anni;
pi tutti i voti
ca i vittimu o specchiu
filici o scunsulati
a liggirinni a vita,
non nni putissimu mai scurdari.                             
 
GLI OCCHI
Gli occhi,
li abbiamo tutti;
non calano dal ciclo,
non si pescano nel fondo del mare:
le donne,
si adornerebbero il petto!
Li abbiamo tutti.
Abbiamo il fegato,
i polmoni,
il cuore:
li fece la natura.
Tutto fece la natura:
l'aria il sole il vento le stelle,
ma gli occhi no!
Ci fu la mano estranea:
un mago,
un santo,
un diavolo scappato dall'inferno: /
chi lo sa?
Chi gli diede l'incantesimo,
la luce,
il fuoco:
le nuvole chi glieli diede?
I tuoni,
i fulmini,
i lampi,
le saette:
dove li pigliano?
Chi l'accende,
chi li spegne,
chi inzuppa gli occhi?
Chi li munge?
Io dico
ci fu la mano estranea;
dico li aiutarono gli spettri,
gli dèi;
dico li aiutarono le mani fatate:
mestiere difficile
Dico lavorarono di notte,
fusero oro e piombo;
dico battevano sull'incudine e pregavano,
battevano e bestemmiavano:
ruppero l,o stampo
Voialtri dite
che sono lo specchio dell'anima;
dite che ridono,
piangono,
parlano;
e non sapete che gli occhi
hanno una natura diversa.
Come fate a non sapere
che sono amici e nemici,
assassini e galantuomini,
angeli e diavoli.
Come fate a non vedere
che hanno il piede di porco in una mano
e le chiavi d'oro nell'altra.
Che uno fa per cento
e due fanno per mille;
e sono pazzi furiosi
e devoti pentiti.
Hanno una natura diversa,
vi do la prova:
noialtri abbiamo la mente,
ma la mente non dorme,
non smette di pensare:
lo sappiamo!
Abbiamo il cuore,
ma il cuore non riposa,
non smette di battere:
ha la corda lunga,
lo sentiamo!
Abbiamo il ventre
lo stomaco
le budella,
ma non smettono di macinare:
sono sempre affaccendati!
Gli occhi, invece, hanno il letto;
si coricano
spengono la luce
e dormono:
comandano il sonno!
Vi do la prova.
La bocca ha una tana;
il naso, lo vedete?
ha i buchi;
gli occhi al contrario,
sempre al contrario!
Hanno la casa
le finestre
il davanzale,
spalancano i balconi
e contrastano con la natura!
Vi do la prova,
è tanto facile!
I piedi,
dico i nostri piedi:
camminano
saltano
corrono;
gli occhi volano
passano il mare
tagliano l'aria:
chi li ferma gli occhi?
Voi non lo sapete;
gli occhi, hanno un altro cielo,
un cielo pieno di nuvole,
ma le nuvole piovono lagrime.
La neve c'è, /
ma caglia nera.
C'è pure il sole,
ma non ha oro
lo da alle stelle:
splende negli occhi agli innamorati !
Sono vagabondi gli occhi:
mettiamo che siano stati in America,
in America videro i grattacieli,
videro la statua della libertà,
il ponte di Brooklyn;
ci pensano,
il tempo di prepararsi
e partono:
fanno un viaggio d'andata e ritorno.
Se sono stati in Russia,
(non c'interessa il comunismo)
partono lo stesso;
e a Dio piacendo
vanno a vedere la Piazza Rossa,
il Mausoleo di Lenin,
Stalin imbalsamato.
Sono donnaiuoli:
se hanno avuto un'amante inglese,
francese,
americana, in una città qualunque;
e si spartivano la carne e il sonno
ed ora hanno le palpebre appassite;
partono lo stesso,
la strada la sanno,
la casa la sanno,
sanno il numero della porta;
entrano dalla finestra,
s'infilano sotto le lenzuola,
e si scapricciano.
Si scapricciano con gli occhi!
l'amante resta incinta,
le gonfia la pancia,
sgrava...
e nascono occhi di bambini.
Gli occhi sono crudeli
tormentano i poveri,
vi dico come:
sono in casa intirizziti,
gli piove dal tetto;
loro, come se niente fosse,
escono dalle orbite
girano la città
e si fermano a guardare le vetrine.
Guardano le coperte di lana
i cappotti pesanti
le maglie,
e a filo diretto
(senza pietà)
li fanno vedere ai poveri.
Vi dico come:
i poveri sono in casa affamati
hanno lo stomaco un calvario
la pancia una chiesa sconsacrata;
loro, lisci e pettinati,
escono dalle orbite
girano la città,
entrano nei ristoranti
nelle cucine dei signori,
e a filo diretto
(senza pietà)
gli fanno vedere la carne
i dolci
i liquori:
tutto il bene di Dio!
Meglio nascere orbi.
Pigliamo i vecchi,
ci diventiamo tutti:
sono in casa, soli,
accorati;
hanno il mortorio nelle orecchie
i piedi nella fossa;
stringono gli occhi
e vedono la morte in casa
nuda
con le ossa di corna;
stringono gli occhi
e si vedono morti
pallidi
stecchiti,
la faccia all'aria.
Vedono i fiori
le candele accese
la gente
i beccamorti...
la cassa di legno
Se sono usurai,
vedono i denari;
le cambiali appuntate con lo spillo,
senza padrone.
Se sono peccatori, vedono l'inferno,
i diavoli che ballano:
muoiono prima del tempo.
Gli occhi aumentano le pene:
al carcerato la condanna;
lui è solo, / smania,
ripassa il processo nella mente;
gli occhi, escono a libertà,
vanno allo stadio,
battono le mani,
gridano gol, gol!
e quel disgraziato in cella,
senz'occhi.
Ai cornuti;
facciamo gli scongiuri!
gli occhi salano le ferite:
gli fanno vedere la moglie
e l'amante abbracciati
ombelico sull'ombelico;
un colpo io e un colpo tu
con le spade di carne,
all'ultimo sangue!
Si struscia gli occhi,
e li vede;
se li tappa,
e li vede:
Padre Figlio e Spirito Santo
che guerra nel letto!
Gli occhi,
questo è miracolo!
cibano amore,
covano amore nel nido,
lo fanno cantare!
Scavano amore,
piantano amore
nel deserto degli occhi,
lo fanno fiorire,
gli appendono bandiere!
Pittano amore
nel cielo degli occhi,
castelli incantati,
montagne di sole,
colombe che volano!
Gli occhi di uno o di una
se lacerano gli stracci neri
che li coprono,
e vi accendono il fuoco
e vi fiatano il vento dell'amore,
non li possiamo scordare.
Gli occhi della madre,
viva e morta;
che apriva la finestra
e ci guardava nel letto
come l'ape sul fiore
non li possiamo scordare.

Gli occhi dei morti,
dei nostri morti
piccoli e grandi;
che girano nella casa
e non si possono toccare,
che parlano
e non si sentono parlare,
non li possiamo scordare.
I nostri occhi,
se li accecassimo ora
e vivessimo cent'anni;
per tutte le volte
che li vedemmo allo specchio
felici o sconsolati
a leggerci la vita,
non li potremmo mai scordare.                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo audio con la canzone è estratto da you tube
http://www.youtube.com/watch?v=GCaU6e8D3DA

Questa canzone molto divertente, oggi che l’uso degli anticoncezionali è cosa accettata da tutti, potrebbe essere non compresa, infatti è da inquadrare negli anni 70 quando sono state immesse sul mercato le pillole anticoncezionali e le donne erano impreparate alla novità. 
La canzone è piena di doppi sensi, ma non è volgare, anzi è piacevole e mette buon umore, regalandoci qualche sorriso. 

Nicolò La Perna

interpretazioni di altri artisti

https://www.youtube.com/watch?v=ZUhcVQldai4
Gabriella Grasso

https://www.youtube.com/watch?v=0kAani-UE-A
Malmaritate

https://www.youtube.com/watch?v=JTUteJcHCJc
Francesca Amato

 

 

 

 

 

 

<