DUMINICA MATINA

Mario Incudine

 

 


 


 

 

        
DUMINICA MATINA
Testo di Mario Incudine
Musica di M. Incudine – F. Barbarino – A. Vasta
Duminica matina, maggiu è ‘ngannaturi
ti vesti lèggiu lèggiu e c’è un friddu di muriri.
Ricordu di carusu quannu mi iva a cunfissari
c’era sempri quarchi cosa, ca un arrinisceva a diri.
Mi nni turnava a casa, ccu l’occhi ‘e cantuneri
ca testa intra ‘u cappeddu pp’ammucciarimi i pinzeri.
Pinzava “quannu crisciu cu mi po’ cumannari?”
di ranni’na trazzera m’avia pariri ‘u sciatuni
Ora ca caminu cca testa scupunata
m’abbruscia stà ferita comu ‘na scupittata
e mi ritrovi sulu a cuntarimi i piccati
a ricurdari facci persi ‘nta li nuttati,
a sentirmi appizzari un chiovu ‘nta carina
a vidiri cchi sugnu e a scurdarimi cchi era…
L’occhi un sunu occhi si un ponnu taliari
I manu un sunu manu si un ponnu tuccari
A vucca nun è vucca s’un po’ sentiri l’amuri
I pedi un sunu pedi si nun ponnu caminari
Lu celu nun po’ chianciri e nun po’ sudari
Un ci su li stiddi e un parlanu d’amuri
La notti nun è notti si nun ti fa suspirari
Un po’ fari iornu si nun nasci ancora u suli
A scappari di notti, ‘o scuru comu i latri
lassannu ccà la peddi, lassannu li me petri
aspetti comu ‘na seggia intra di nu ‘spitali
un tempu ca un passa mai, ma u sai quannu av’arrivari.
Cchiu forti d’un timpuluni, chiossà di ‘na cutiddata
sti facci ca ogni misi m’aspittavanu a la passata.
‘U focu e a puzza di fumu, i morti ammenzu a li strati
“Ammazzamuli a unu a unu, pp’ammaisciari l’autri !”
Paisi chinu d’omini, ccu li facci normali
assassini di notti e di iornu cumpari.
Maggiu sicilianu è chinu di culuri
pinsai quannu carusu mi iva a cunfissari,
e senza ragiunari, mi misi a fari nomi
e a diri tutto chiddu ca un si puteva diri

Morsi sulu dda sira, senza funerali
cangiannu la me facci, la me storia, lu me nomi
canciannu la me terra, lu me sangu, lu me pani
nuddu sapi unni sugnu, unni fazzu l’amuri.
Persi tutti li sonni, ma un persi la dignità.
Persi la me famiglia, ma un persi la libertà
Un mi lassati sulu
P’un mòriri daveru
ca ccu li spaddi ‘o muru
un si vidi lu celu
L’occhi un sunu occhi si un ponnu taliari
I manu un sunu manu si un ponnu tuccari
A vucca nun è vucca s’un po’ sentiri l’amuri
I pedi un sunu pedi si nun ponnu caminari
Lu celu nun po’ chianciri e nun po’ sudari
Un ci su li stiddi e un parlanu d’amuri
La notti nun è notti si nun ti fa suspirari