<

STRATI

Mario Incudine
 
 

 

 
 

STRATI
Testo e musica: Mario Incudine

Strati chini di petri

di maiddi chini di muddichi.
Strati chini di suli,
di viddani accavaddu e muli.
Strati chini di fumu,
chini i fami, friddu e pani duru.
Strati chini di stenti unni s'ammiscunu magari e Santi.

E cala a paisana,
pari ca vasa muta ddi scaluna
me matri 'na vanedda ca vannia
"arricampiti ca sona 'Avi Maria!"

Terra terra terra bedda terra
Cca c'e cu e cuietu e cu sferra
Cu ti pigghia a muzzicuna e cu t'abbrazza
Cu chiangi e cu si inchi a so visazza*.

Terra terra terra di la genti
ca ammenzu a nenti campunu cuntenti
Terra di cu un iurnu ebbi a scappari
e ora stavi accussi...tira a campari.

Strati chini di fangu,
chini di acqua, vintu, paglia e fangu.
Strati chini di genti,
c'e cu s'abbrazza e cu un si dici nenti.
Strati 'o lusciu 'i luna,
c'e cu i prumminti e c'e cu li duna.
Strati chini di Santi,
chini di musica e di musicanti.

E sona la campana,
ca vagna l'occhi d'e ciaramiddara,
ca sonunu ammenzu di la via,
cantannu pasturala e litania.

Terra terra terra terra santa
cu ha muglieri bedda sempri canta,
cu ha dinari picca sempri cunta,
ma di la morti cca' nuddu si scanta.

Terra terra terra di surfari
Puru la neglia cca ni pari suli


Strati chini di Santi,
chini di musica e di musicanti.

E sona la campana,
ca vagna l'occhi d'e ciaramiddara,
ca sonunu ammenzu di la via,
cantannu pasturala e litania.

Terra terra terra terra santa
cu ha muglieri bedda sempri canta,
cu ha dinari picca sempri cunta,
ma di la morti cca' nuddu si scanta.

Terra terra terra di surfari
Puru la neglia cca ni pari suli