GRUPPO MUSICALE: I MURRA

 

 

 

CANZONI

MUSICA E'... 

 

 

 

MUSICA E'... 

E se sta musica ca sona


ca ti pari veni fora
chista è musica da genti
ca sta....in continenti.
Ora è musica salentina
ora è musica latina
ora è musica siciliana
ora è musica africana

Eh! musica è
musica di tutti li genti 
Eh! musica è
musica musica è
musica...

Eh se sta musica continua 
e nuddu la pò firmari
musica ca camina
sarà ancora popolari
sarà musica balcana
sarà... israelana
sarà musica brasiliana
sarà musica popolari.

Eh! musica è
musica di tutti li genti 
Eh! musica è
musica musica è
musica...

E se sta musica n'aiuta
... un pò ignorari
ca c'è genti in tuttu lu munnu
cu na cultura da rispettari 
e se ognuno avi l'urgenza 
e un ci la voli dari 
nun c'è guerra che pò purtari 
na cultura universali.

Eh! musica è
musica di tutti li genti 
Eh! musica è
musica musica è
musica...