TURIDDU CARNIVALI

ROSA BALISTRERI

 

 


 

      

 

Ancilu era e nun aveva ali
nun era santu e miraculi facìa,
'n cielu acchianava senza cordi e scali
e senza appidamenti nni scinnia;
era l'amuri lu so' capitali
e 'sta ricchizza a tutti la spartìa:
Turiddu Carnivali 'nnuminatu
ca comu Cristu nni muriu ammazzatu.
Turiddu di nicu lu patruzzu nun canuscìu,
appi la matri svinturata a latu
cumpagna a lu duluri e a lu pinìu
ed a lu pani nivuru scuttatu;
Cristu di 'n cielu lu binidicìu
ci dissi: «Figghiu, tu mori ammazzatu,
a Sciara li patruna, armi addannati,
ammazzanu a cu voli libirtati».
Turiddu avia li jorna cuntati,
ma 'ncuntrava la morti e ci ridìa
ca videva li frati cunnannati
sutta li pedi di la tirannia,
li carni di travagghiu macinati
supra lu cippu a farinni tumìa,
e suppurtari nun putìa l'abbusu
di lu baruni e di lu mafiusu.
s'arricugghìu li poviri, amurusu,
li dorminterra, li facci a tridenti,
li manciapicca cu' lu ciatu chiusu:
lu tribunali di li pinitenti;
e fici liga di 'sta carni e pusu
ed arma pi luttari li putenti
'nda ddu paisi esiliatu e scuru
unni la storia avia truvatu un muru.
Dicia a lu jurnataru: «Tu si' nudu,
e la terra è vistuta a pompa magna,
tu ci ha zappi e ci sudi comu un mulu
e si' all'additta comu na lasagna,
veni la cota ed a corpu sicuru
lu patruni li beni s'aggranfagna
e tu chi fusti ogni matina all'antu
grapi li manu ed arricogghi chiantu.
Ma fatti curaggiu e nun aviri scantu
(non avere paura, non avere scantu)
ca veni jornu e scinni lu Misia,
lu sucialismu cu' l'ali di mantu
ca porta pani, paci e puisia;
veni si tu lu voi, si tu si' santu,
si si' nnimicu di la tirannia,
s'abbrazzi a chista fidi e a chista scola
ca duna amuri e all'omini cunzola.

 

 

Questa versione di Turiddu Carnivali è stata registrata a Video Faro in una intervista con Francesco Pira.

Nicolò La Perna

https://www.youtube.com/watch?v=_760-EopYSU
Ciccio Busacca

https://www.youtube.com/watch?v=sNlVGGw_jZw
Otello Profazio

https://www.youtube.com/watch?v=6NRfsiCyo-M
Sebastiano Runza

https://www.youtube.com/watch?v=HWSOzis3AAU
Tano Avanzato

https://www.youtube.com/watch?v=CnAhTOHuS8c
Matilde Politi