LA NOTTI DI NATALI

Rosa Balistreri

 

FILASTROCCA A LU BAMMINU
( tradizionale religioso)
La bedda Matri quannu ia a lavari
i panniceddi di nostru Signuri
ci dava un stricuneddu e li vasava
'nmezzu di rosi e ciuri li stinniva.
E San Giuseppi mentri travagliava
sintia Gesuzzu che forti chiancia,
San Giusippuzzu chiamava a Maria,
vidi ca voli minna u Sarvaturi.
Zittu, la mamma, ca ora ti pigliu
ti dugnu la nennè ca pani nun ci n'è.
La Madunnuzza quannu ia a la fera
u bammineddu ciancia pi la bannera
sona, ci à cattai lu tamburinu
‘ndi trizzi d'oru ‘ndi lazza d'argentu
ni mazzuledda di cristallu finu,
l'Angilu ci dissi bambineddu sona
quantu sintemmu stu sonu divinu:
Ci eru li tri re misi a cavaddu,
ci dissiru di cui è stu picciliddu
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu,
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu.

FILASTROCCA A LU BAMMINU
(tradizionale religioso)
La bedda Matri quannu ia a lavari
li panniceddi di nostru Signuri
ci dava un stricuneddu e li vasava
'nmezzu di rosi e ciuri li stinniva.
E San Giuseppi mentri travagliava
sintia Gesuzzu che forti chiancia,
San Giusippuzzu chiamava a Maria,
vidi ca voli minna u Sarvaturi.
Zittu, la mamma, ca ora ti pigliu
ti dugnu la nennè ca pani nun ci n'è.
La Madunnuzza quannu ia a la fera
u bammineddu ciancia pi la bannera
sona, ci à cattai lu tamburinu
‘ndi trizzi d'oru ‘ndi lazza d'argentu
ni mazzuledda di cristallu finu,
l'Angilu ci dissi bambineddu sona
quantu sintemmu stu sonu divinu:
Ci eru li tri re misi a cavaddu,
ci dissiru di cui è stu picciliddu
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu,
lu figliu di Maria
taliatilu ch'è beddu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA NOTTI DI NATALI

      E’ una delle più antiche e conosciute canzoni natalizie, viene cantata ancora oggi in moltissimi paesi di tutta la Sicilia.  E’ presente in tutti i libri di raccolta di canzoni siciliane. Tra questi la versione del “Corpus” del Favara è questa: “E la notti di Natali c’è la festa principali - parturiu la gran Signura nna n’afflitta manciatura -  mmenzu l’oi e l’asineddu fici a Gesù bammineddu, -  e ognirunu lu biniricia: chistu è lu fruttu chi fici Maria . Il verso utilizzato è l’ottonario con rima baciata e qualcuna incrociata. Il ritmo utilizzato è il ¾ o valzer, ritmo delle canzoni natalizie e delle nenie. La tonalità è La Maggiore. Vedi copia del Pitrè a pag. 459 al n. 988, anche Francesco Paolo Frontini la riporta col nome “Il Natale” cantato dagli orbi in “Canti siciliani, 1904, De Marchi al n 5

Nicolò La Perna


altra interpretazione della stessa canzone