CANTU PI DIRI

Rosa Balistreri 

 

ANTU PI’ DIRI
Lillo Catania
Si a milli, a milli m’hannu cunnannata
a milli, a milli s’annu a vriugnari,
nun cantu pi tri sordi o pi’ piaciri,
iu cantu picchì haiu soccu diri.
A li picciotti di tuttu lu munnu
ci dicu di ìmpignarisi ad amari,
e l’omu farsu avitilu a scansari
picchì è chiddu ca voli sfruttari.
A cu di tempi antichi va parlannu,
diciticcillu ca c’era schiavismu
li ricchi n’un niscivanu da tana
a travagghiari i figli di buttana.
Si a milli, a milli m’hannu cunnannata
a milli, a milli s’annu a vriugnari,
nun cantu pi tri sordi o pi’ piaciri,
iu cantu picchì haju soccu diri.
E dicu a tutti i fimmini du munnu:
“Facitivilla bona la famiglia,
tinitivi pulita la cuscenza
tincitila di rosa a vostra vita.
A chiddi ca vi parlanu di Diu
diciticcillu ca vui ci criditi,
ma ‘u ‘ne lu stissu Diu di patruna
ma chiddu di la genti senza luna.”
Si sti’ paroli nun ti dannu paci
e abbruscianu la menti e la sustanza
miseria ni sta terra ci ‘ne tanta,
picchì? critichi la vuci mia chi canta.
CANTU PI’ DIRI
Si a milli, a milli m’hannu cunnannata
a milli, a milli s’annu a vriugnari,
nun cantu pi tri sordi o pi’ piaciri,
iu cantu picchì haju soccu diri.
A li picciotti di tuttu lu munnu
ci dicu di ìmpignarisi ad amari,
e l’omu farsu avitilu a scansari
picchì è chiddu ca voli sfruttari.
A cu di tempi antichi va parlannu,
diciticcillu ca c’era schiavismu
li ricchi n’un niscivanu da tana
a travagghiari i figli di buttana.
Si a milli, a milli m’hannu cunnannata
a milli, a milli s’annu a vriugnari,
nun cantu pi tri sordi o pi’ piaciri,
iu cantu picchì haju soccu diri.
E dicu a tutti i fimmini du munnu:
“Facitivilla bona la famiglia,
tinitivi pulita la cuscenza
tincitila di rosa a vostra vita.
A chiddi ca vi parlanu di Diu
diciticcillu ca vui ci criditi,
ma ‘u ‘ne lu stissu Diu di patruna
ma chiddu di la genti senza luna.”
Si sti’ paroli nun ti dannu paci
e abbruscianu la menti e la sustanza
miseria ni sta terra ci ‘ne tanta,
picchì? critichi la vuci mia chi canta.Questa registrazione audio è stata effettuata in un concerto a Cianciana, l'ha procurata Dino Vaccaro
Nicolò La Perna