RICORDANDO ROSA 2023"
concorso di poesie e canzoni siciliane

 

sezione POESIE

A MUSICA DO SILENZIU

Giovanni Palumbo

 

 

 

 

A MUSICA D'U SILENZIU

E' notti e dormi u me paisi,

A luna curri mmezzu li nuvuli bianchi,

u ventu liggeru trasi e trapassa a me vita

purtannu ciauru di terra cotta

e d'erba abbrusciata

svapurati d'a calura d'u jornu pirdutu.

E iu cuntemplu...

libbiru d'i me pinzera:

stu friscu sciame sciaurusu di l'aria

ca trapassa duci u me corpu

e nutri l'arma e sciala u cori

cu sta bella mùsica d'u silenziu assai rara.

Chista è canzuna!

Chista è aria!

ca fa scurdari tutti i pinzera di la menti.

La menti di la genti niura:

cafuddrata di tassi e sta 'n silenziu.

Mi sèntu filici di stari cca ni sta cappa:

di tastari stu mumentu accussì raru

e di sbarrari 'n celu... stu saccu di pinzera.

Vulissi firmari stu 'mpitusu tempu,

vulissi ‘mmurtalari stu mumentu

vulissi ristari sempri ni stu statu

vulissi natari sempri ni stu mari quetu.

 

  

LA MUSICA DEL SILENZIO

E' notte e dorme il mio paese.

La luna corre fra le nuvole bianche,

il vento leggero entra e trapassa il mio corpo

portando profumo di terra cotta

e di erba abbrustolita

svaporate dalla calura del giorno andato.

Ed io contemplo...

libero dai miei pensieri:

questo fresco sciamare profumata dell'aria

che trapassa dolcemente il mio corpo

e mi nutre l'anima e mi sciala il cuore

con questa bella musica del silenzio molto rara.

Questa è canzone!

Questa è  aria!

che fa dimenticare tutti i pensieri dalla mente.

La mente della gente nera:

bastonata di tasse e sta in silenzio.

Mi sento felice di stare qua sotto questa cappa: 

di gustare questo momento così raro

e di svuotare  nel cielo... questo sacco di pensieri.

Vorrei fermare questo impetuoso tempo,

vorrei immortalare questo momento

vorrei restare sempre in questo stato

vorrei nuotare sempre in questo mare quieto.