CANTO DI NATALE (San Giuseppi un jornu stannu) 
anonimo - tradizionale
dal "Corpus di musiche popolari siciliane" di A. Favara 

 

 

L'intera partitura per pianoforte, fisarmonica, basso e con accordi per la chitarra fa parte libro "LE CANZONI RELIGIOSE SICILIANE"
In questo libro sono raccolte le partiture ed i testi delle seguenti canzoni siciliane 

CANTO DI NATALE (San Giuseppi un jornu stannu) 

FESTA DEL SACRAMENTO

BEDDA MATRI ‘A RAZIA

CH’AVITI BAMMINEDDU 

FESTA DELL’ASSUNTA

IL SANTO NATALE (Li Pasturi)

I PARTI DI LA SIMANA SANTA

SALVI RIGINA DI L’ADDULURATA

LA PASSIONE DI CRISTO

LU ROGGIU DI LA PASSIONI

PREGHIERA (Regina di lu celu)

RAZIONI DI L’ASSUNTA

NATALE (Chidda notti disiata)

NATALE (Li Tri Re )

RUSARIU D’A MADONNA D’ U VAUSU 

TRIDICI JORNA

SETTIMANA SANTA

SANTA MARIA

CHIANCI CHIANCI MARIA

A LA NOTTI DI NATALI

ACQUA NIVI E VENTU FORTI  

BAMMINEDDU PICCILIDDU

CH'E' DUCI STU FIGGHIU  

CUGGHIEMU ROSI E PAMPINI  

DIU VI MANNA L'AMBASCIATA

DORMI GESUZZU

FILASTROCCA A LU BAMMINU

LA CIARAMEDDA

LA SACRA SANTA NOTTI DI NATALI

LLORIA LLORIA A DIU

LU BANNU DI CESARI  

NASCIU NAUTRU SULI  

NI LA NOTTI TRIUNFANTI 

NINU NINU LU PICURARU 

ORA VENI LU PICURARU

PALUMMEDDA IANCA IANCA 

QUANNU DIU S'AVIA 'NCARNARI 

SUTTA 'NPEDI

LE NINNE NANNE SICILIANE

A SIMINZINA

AVO'

CU TI L'HA FATTU STU SCIALLINU OHINE'

FIGGHIU BEDDU

LA NACA DI GESU' BAMMINU

NANNA NINNA

NINNA NANNA (La Perna)

NINNA NANNA DI LA GUERRA

SANT'ANTUNINU

SANT'ANTUNINU CALATI CALATI

TERRA CA NUN SENTI

 Nello stesso libro vi sono dei saggi su:
 LE FONTI DEL CANTO POPOLARE  - IL CANTO SICILIANO E LA STRUTTURA POETICA - LA STRUTTURA MUSICALE DELLA CANZONE POPOLARE -
 GLI STRUMENTI MUSICALI E LA DANZA

Il libro può essere ordinato scrivendo email a Nicolò La Perna Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   cell: 3393269071 costo €: 7,00

PRIMU JORNU 

San Giuseppi un jornu stannu

'ntra la chiazza a Nazzaretti

ppi so affari camminannu

senti un sonu di trumbetti

Senti leggiri un edittu

ch8i lu cori assai ci ha afflittu

Chistu edittu cuntinìa

chi ogn'omu d'ogni etati

jri a scrivirsi duvìa

a la propria citati,

e in tributu poi pagari

qualchi summa di dinari.

A sta nova infausta e ria

San Giuseppi cuntristatu

jiu a la casa ed a Maria

cussì dici adduluratu:

Oh chi nova dulurusa

iu vi portu, amata spusa!

  

Oh eh'edittu pubblicari

ntra la chiazza or ora ntisi

gran caminu divu fari

e patiri alcuni spisi

ed iu afflittu pri ubbidiri

a Betlemmi divu iri. 

Divu iri a Betlemmi

stu viaggiu divu fari

o sia sulu o cu vui insiemi

sempri peni aju a pruvari.

O sia sulu o accumpagnatu

sarò sempri adduluratu.

S'iu vi lassù, ahi pena ria!

sento spartirmi lu cori.

Si vi portu in compagnia.

oh chi peni e crepacori!

E chi fari un sacciu ancora

l'uno e l'autru assai m'accora.

A st'affetti dulurusi

di lu spusu so dilettu,

cu palori assai amurusi

ed rispunni tutta affettu:

Spusu miu nun v'affliggiti,

jamuninni unni vuliti.

La divina voluntati

cussi voli chi partemu

Vegnu pr'unni mi purtati.

Nun fa nenti si patemu;

jamuninni tutti dui,

avrà Diu cura di nui.

Si lu nostru imperaturi

nni cumanna di partiri

cu pruntizza e veru amuri

lu duvemu nui uhhidiri;

cori granni, o spusu miu,

cussi voli lu miu Diu. 

SECUNDUJORNU

A st'affetti di Maria

San Giuseppi ralligratu

rispundiu Signura mia,

vui m aviti cunsulatu

vi ringraziu, o mia signura,

miu cunfortu, e mia vintura.

Ma giacchi, Signura mia,

mi vuliti accumpagnari

pri na tanta longa via

qualchi modu aju a circari.

Ora datimi licenza

quantu abbuscu pruvidenza.

  

Si nni va Giuseppi allura

tuttu quantu affannateddu

pri purtari a la Signura

pighia un bonu ciucciareddu,

ed ancora si disponi

pri la sua provisioni.

Cussì torna a la sua spusa

e cci dici: aju truvatu,

mia Signura majestusa,

st'asineddu furtunatu,

comu gravida, o miu beni,

jiri a pedi nun cunveni.

Ntra stii vertuli cci portu

pocu pisci e quattru pani,

pri ristoru e pri cunfortu

ntra stiparti assai luntani,

così cchiù fari vurria

ma nun aju, spusa mia.

Maria ancora canuscennu

la divina vuluntà,

si va puru dispunennu

pri s’ tu partu chi farrà

e s'inchìu nà cascitedda

di li soi 'nfasciaturedda. 

Avia fattu la Signora

cu li proprii soi manu

una tila bianca e pura

dilicata in modu stranu,

di sta tila fattu avia

fasciteddi a lu Missia.

San Giuseppi avia abbuscatu

dui di lana panniceddi,

e Maria n 'avia furmatu

dui puliti cutriceddi

e pruvista di sti cosi

a partiri si disposi.

  

Già è in prucintu di partiri,

la Rigina di lu Celu,

offerennusi a suffriri

Fami, friddu nivi e jelu

Chi stupuri in virità,

cui nun chianci pri pietà.

TERZUJORNU

Già disposta di partiri

la gran Virgini Maria,

a lu spusu misi a diri,

nginucchiata umili e pia:

chista grazia facitimi,

spusu miu, binidicitimi

 

San Giuseppi a chistu eccessu

d'umiltati senza pari

ripugnandu ntra se stessu

nun sapia chiddu chi fari,

ma furzatu a voti spissi,

cu umiltà la benidissi

Doppu st'attu d'umiliati,

San Giuseppi parrà e dici:

Spusa mia, cuntenta stati:.

Su cu vui sugnu filici:

però sulu patiremo

'ntra la strada chi farremu.

   

Arrivati in Bettelemi

passirà lu nostru affannu,.

pirchì zertu cu vui insemi,

tutti a nui ricivirannu;

aju ddà tanti parenti,

boni amici e canuscenti.

Li mei amici e li parenti,

in videndumi affacciari,

tutti allegri e risulenti

nni virrannu ad incuntrari:

Beni assai nni trattirannu

cera bona nni farrannu

Nni farrannu rìpusari,

si nui stanchi arriviremu,

nni darrannu da manciari,

si pri via nui patiremu.

Cussi speru a sensu miu,

si lu voli lu miu Diu. 

Ma la savia Maria

cu un suspiru dulurusu,

ca cchiù affanni previdia

cussì parra a lu so spusu:

Ah, miu spusu, si farà

la divina volontà.

  

Quantu Diu voli e disponi

sia la nostra cuntintizza

non timemu afflizioni.

Né curamu nò alligrizza:

sia la nostra cunfidenza

la divina pruvidenza. 

Si sarremu rifutati,

e da tutti sconosciuti

o sarremu rispittati

e da tutti ben vuluti,

dirrò sempri, o spusu miu

vi ringraziu, miu Diu. 

QUARTU JORNU

Chistu avvisu già in sintiri

di Maria lu spusu amatu,

sti palori misi a diri

tutto quantu nfirvuratu:

l'ura è tarda, chi facemu?

Spusa cara, via partemu.

  

Maria Virgini ubbidendo

a cavaddu si mittiu:

lu so cori a Diu offerendu

dannu gustu a lu sò Diu,

San Giuseppi caminava

e la retina tirava.

Deci milia serafini

onuraru d'equipaggiu

a sti santi pilligrini

ntra sto poviru viaggiu.

Ralligrannu pri la via

a Giuseppi ed a Maria. 

Foru sempri sconosciuti,

di li genti disprizzati,

da Diu sulu benvoluti,

e di l'ancili onurati;

nun si curanu di peni,

mentri Diu li voli beni.

  

Mudistedda e rispittusa

viaggiava la signura,

quantu è bedda e amurusa

virginedda e mairi pura,

ogni cori innamurava

di cui a casu la guardava.

  

Ben cumpusta nell'esternu

risplinnìa lu so canduri,

riflittia nello so internu

di Gesù lu grandi amuri,

e ntra tuttu lu caminu

va pinzannu a Diu bambinu.

  

Quantu lagrimi d'affettu

di l'ucchiuzzi ed scapparu,

quantu sciammi ntra lu pettu

metidandu s'addumaru!

Jia chiancendu cha scupria

chi so Figghiu Diu patia.

  

Pri la strata s'incuntrava

cu diversi piccaturi

e cu un sguardu chi cci dava

cunvirtia ddi cori duri.

Pri pietà, Maria, viditimi,

sugnu malu, cunvirtitimi.

  

A l'afflitti chi vidia

cu pietà li cunsulava,

pri l'infirmi chi scupria

tutt'affettu a Diu prigava.

Iu su poviru, o Maria,

pietà di l'arma mia. 

QUINTU JORNU

Siguitava lu viaggiu

San Giuseppi cu Maria,

suppurtandu ogni disagiu,

ogni affannu e traversia.

E tu ingratu e scunuscenti

si patisci ti lamenti.

  

Cincu jorna di camminu

fari insiemi bisugnaru

caminannu di cuntinu

senz'aviri nuddu mparu.

Stanculiddi ed affannati,

puvireddi disprizzati. 

Pensa tu lu vicchiareddu

quantu lassù e stancu sia,

caminannu puvireddu

sempri a pedi pri la via.

A la spusa riguardava

e affannata suspirava. 

Chi viaggiu dulurusu

chi fu chistu pri Maria,

ntra l'invernu rigurusu.

'Ntra lu friddu a la campìal

ha Signura di lu celu

ntra lu jazzu e ntra lu jelu.

  

Benchi lancili l'assistianu

rispittusi li guardavanu,

li timpesti chi facianu

troppu assai la turmintavanu,

Viaggiava mudistedda,

agghiazzata 'ngriddutedda. 

Cussi stanchi, ed affannati

ntra lu friddu caminavanu,

nun truvandu mai pusati,

pirchì tutti li sprizzavanu;

puvireddi li vidianu

pocu cuntu nifacianu.

  

Su custritti a ripusari

di li staddi ntra l'agnuni;

E 'ntra fundachi alluggiari

sti cilesti e gran Pirsuni.

Oh ch'eccessu d'umiltà.

Cui nun chiana pri pietà?

  

Senza chiantu cui pò stari

riflittendu chi Maria

è custritta ad abitari

d'animali in cumpagnia?

Quantu affruntu Maria

senti misa mmenzu a tanti genti?

  

Però quantu vosi Diu

cu pacenzia suppurtaru:

ogni pena e affannu riu

cu alligrizza toleraru.

Suppurtandu stu disaggiu

fina in tuttu tu viaggiu.

SESTUJORNU

Stanculiddi su arrivati

doppu tanta lunga via,

già traseru a la citati.

menzi morti a la strania.

Ma si tu ed porti affettu

mettitilli ntra lu pettu!

   

Vannu spersi pri li strati

nudda casa hannu truvatu

lu risettu in caritati

di li genti ccè nigatu.

E di tutti su affruntati,

comu vili su cacciati.

  

Doppu tantu caminarì,

nun avendu stanza avutu

jeru a scrivirsi, e pagari,

a lu Re lu so tributu,

siguitandu poi a circari

qualchi alloggiu di truvari.

  

Ma lu stentu è spisu indarnu,

nun li vonnu dd'almi audaci

e Giuseppi nell'internu

nun putia darisi paci.

E chiancennu ripitia:

Ch'aju a fari, amata mia?

  

Ntra lu chianciri pinzau

chi dda cc'era na pusata

pr’ unni poi s incaminau

cu Maria so spusa amata;

junci e vidi trattaria

ne ccè locu all'osterìa.

  

Na stadduzza era vacanti,

ma Giuseppi nn'è cuntenti;

dda s'accomoda ntra un stanti

cu Maria stanca e languenti;

a lu scuru stanchi e amari

si jittaru a ripusari.

  

Però altura su cacciati,

pirchì vinniru autri genti;

si parteru addulurati,

affruntati veramente.

San Giuseppi assai chiancennu

cussi afflittu jia dicennu:

Dunca finu m'è nigatu

chistu miseru risettu?

O Giuseppi sfurtunatu

sta disgrazia mai s'ha lettu.

Spusa mia cara signura,

e sta notti unni vi scura? 

Su quattr'uri di la notti,

già nui semu rifiutati,

aju fattu quantu potti

spusa mia pacenza ajati.

Nun nni voli nuddu ancora,

jamuninni dunca fora.

SETTIMI] JORNU

Fora dunca la citati

riflittendu chi sapia

una grutta a ddi cuntrati,

cussi dicilu a Maria!

Ccà vicinu cc'è na grutta,

Binchi vili, e aperta tutta.

  

Si vuliti pirnuttari

ntra sta grutta, iu vi cci portu,

nun vi pozzu, o spusa, dari

autru ajutu, autru cunfortu.

Maria allura ubbidienti

mustra d'essiri cuntenti.

  

Cussì inziemi s'inviaru

pri dda parti a pocu a pocu.

Già la grutta ritruvaru,

ma assai poviru è lu locu,

e cu tuttu allegri stannu

sempri a Diu ringraziannu.

  

Tutti dd'angili beati

chi pri via l'accumpagnaru,

Cu splinduri inusitati

chidda grutta circundaru.

San Giuseppi li vidia,

e videnduli gudia.

Oh pinzati eh'alligrizza,

di ddi santi amati spusi,

chi gudennu sta biddizza

sunnu allegri e gluriusi.

Doppu aviri tanti stenti,

a sta vista su cuntenti.

  

A stu lumi gluriusu

rislindiu la gran Signura

comu un suli maistusu

chi v'inciamma ed innamura.

E Giuseppi cunsulatu

resta allegru ed inciamrnatu. 

Cussi ardendu in duci focu

San Giuseppi cu Maria,

canusceru eh'a ddu locu

Gesù nasciri duvia.

E ntra lagrimi di affettu

criscia focu a lu so pettu. 

Ma videndu poi Maria,

ch'assai lorda era la grutta,

comu matri amanti e pia

nun la pò vidiri brutta,

e na scupa ddà truvannu

cù umiltà la jiu scupannu.

  

St'umiltati in riguardari

di Maria lu spusu amatu,

cuminciau puru a scupari,

ma di Vantili è ajutatu.

E ntrà un nenti chidda grutta

resta bedda e netta tutta. 

OTTAVU JORNU

Poi chi già purificati

San Giuseppi chistu locu

cu l'incegni chi purtau,

jetta luci e adduma focu;

e poi dici ricriativi

spusa cara, via scardativi.

S'assittaru tutti dui

niterrà e ncostu di lu focu

e un putendu stari chiui

si cibaru qualchi pocu:

ma cu gran divuzioni

fu la sua culazioni,

Pr'ubbidiri a lo so spusu

Maria santa si cibau.

Ch'autru cibbu cchiù gustusu

a se stissa priparau.

E pinzandu sempri stà

a lu partu chi farrà.

  

Già finuti di manciari

a Diu grazii rinneru,

e in dulcissimu parrari

tutti dui si trattineru.

Discurrennu un pocu pr'omu

di l'amuri d'un Diu Omu.

  

Oh pinzati chi palori

tinirissimi dicianu,

s'inciammavanu lu cori,

quantu chiù nni discurrianu.

Ammirannu cu firvuri

di Gesù lu summu amuri.

  

Canuscendu poi Maria

junta già l'ura filici

chi Diu nasciri duvia,

a lu spusu cussi dici:

Troppu è notti, ritirativi;

va durmiti e ripusativi

  

San Giuseppi a la Signora

chi durmissi ci prigau.

C'addubbau la manciatura

cu li robbi chi purtau.

Si ritira poi a n'agnuni

di ddu poviru gruttuni.

Ma Giuseppi nun durmiu,

ma cun gran divuzioni

nginucchiuni, umili e più,

misi a fari orazioni.

E in estasi elevatu

a Gesù poi vitti natu.

  

Mancu dormi, nò Maria,

ma di Diu chiamata allura nfervura 

Non dormì neppur Maria,

che, da Dio chiamata allora,

infervorata, pronta e pia

s'inginocchia, l'ama e adora.

Veri sposi fortunati,

per me misero pregate 

 

NONU JORNU

Misa già in orazioni

la gran Virgini Maria,

cu na gran divuzioni

a Gesù pinsandu jia.

E pinzava, ch'a lu friddu

nascirà Diu picciriddu.

 

Comu mai, dici chiancendu,

lu gran Diu di Maestà

di li Ré, lu Re tremendu

ntra lufriddu nascirà?

Lu signuri di lu celu,

comu nasci ntra lu jelu?

 

Oh! miu Diu di gran ricchizza,

comu nasci puvireddu,

Sarà veru o mia biddizza

chi ti viju ngridduteddu

Chi di friddu tremi e mori.

Nun m'abbasta nò lu cori.

 

Si di nasciri cunveni,

pirchì un nasci ntra palazzi?

Pirchi tu nun ti nni veni

cu gran pompi, e cu gran sfrazzi?

Lu to summu e granni amuri

ti fa nasciri in duluri.

 

Via chi tardi, o Fighiu miu.

 Prestu, prestu nesci fori.   

Quandu nasci e quandu o Diu

 renni saziu stu cori?

Ntra stu ventri o Diu chi fai?

Quannu quannu nascirai?

Quannu ah quannu nascirai?

Quannu st'ura vinirà?

Quannu tu cunsolirai

l'infilici umanità?

Quannu, o beni miu dilettu,

t'aju a strinciri a stu pettu?

Ntra st'affetti e ntra st'amuri

la gran Virgini Biata

tutta focu e tutt'arduri

fu in estasi elevata.

E gudennu lu so Diu

a Gesuzzu parturiu.

  

Natu già tu gran Missia,

misi a chianciri e ngusciari

e la Virgini Maria

misi ancora a lagrimari.

Lu pigghiau cu summu affettu

e lu strinci a lu so pettu. 

San Giuseppi si risbighia

già di l'estasi profundi,

E cu duci maravigghia

si stupisci e si cunfundi:

curri prestu spavintatu

e a Gesuzzu vidi natu. 

Oh pinzati chi cuntentu

chi grannissima alligrizza,

si scurdau di lu so stentu

pri la summa cuntintina,

e cu tantu so piaceri

accussì si misi a diri:

Chi furtuna fu la mia!

Oh c'onrii ch'appi iu

d'adurati cu Maria

a stu locu lu miu Diu!

Matri santa e mia signora

iu vi fazzu la bon'ura.

  

0 chi fighiu aviti fattu,

o, chi bedda Criatura!

Quanto è beddu, vagu, e intattu,

la sua facci m'innamura.

Chi su amabili sti gighia

a la matri cci assumigghia.

0 ch'ucchiuzzi sapuriti!

Chi linguzza ncatnatedda!

Veramenti beddu siti,

la pirsuna tutta è bedda.

Tu si beddu, fighiu miu,

ma cchiù beddu cha si Diu.

                                                                                       

PRIMO GIORNO

San Giuseppe un giorno stando

nella piazza a Nazzareth

per i suoi affari camminando

sente un suono di trombetta:

Sente leggere un editto

che ilò cuore assai ci ha afflitto

 

Questo editto stabiliva

che ogni uomo d'ogni età

il suo nome far doveva

registrar nella città.

E doveva anche pagar

certa somma di denar.

Questa nuova brutta e ria

San Giuseppe contrariato

riferire va a Maria

a cui dice addolorato:

«Che notizia dolorosa

io vi porto, amata sposa!

Nella piazza, di mattino,

ho sentito un brutto editto.

Devo mettermi in cammino,

pur se sono molto afflitto.

Tante spese devo far,

se a Betlem voglio arrivar.

Per andare a Betlem

il viaggio devo fare

forse solo o con voi insiem:

sempre pene ho da provare.

Solo oppure accompagnato

sarò sempre addolorato!

 

Se vi lascio, - oh pena mia! -

mio cuore mi si spezza.

Se vi porto in compagnia,

quale pena e qual tristezza!

Cosa fare non so ancora,

mentre tutto ciò mi accora».

A quest'ansie dolorose

dello sposo suo diletto

con parole assai amorose

lei rispose tutta affetto:

«Sposo mio, non v'affliggete,

verrò anch'io dove volete!

La divina volontà

vuole certo che partiamo;

verrò ovunque c'è da andar:

non fa niente se soffriamo.

Su, partiamo io e voi

e Dio avrà cura di noi!

 

Egli è il nostro imperatore.

Se comanda di partire,

con prontezza e vero amore

noi dobbiamo a lui obbedire.

Su, coraggio, sposo mio,

è così che vuole Dio ! »

SECONDO GIORNO

San Giuseppe, rallegrato

dall'affetto di Maria,

«Voi m'avete confortato,

rispondea, Signora mia!

Vi ringrazio, mia Signora, mio conforto

e mia buon'ora!

Ma giacché, Signora mia,

mi volete accompagnare

per sì tanto lunga via,

qualche modo ho da cercare.

Ora datemi licenza

di trovare provvidenza».

Se ne va Giuseppe allora

con in petto tanta cura.

Per portar la sua Signora

l'asinello si procura

e poi ancora si dispone

a trovare provvigione.

Torna allora alla sua sposa

e le dice: «Ho già trovato,

mia Signora maestosa,

asinello fortunato.

Siete, incinta, mio gran bene,

ed a piedi non conviene.

Ho due sacche e vi ci porto

poco pesce e quattro pani

per ristoro e per conforto

tra paesi assai lontani.

Io di più fare vorrei,

ma non so come potrei».

Maria inoltre, conoscendo

la divina volontà,

si va pure disponendo

per il parto che farà.

E riempie una cassetta

con la cara sua robetta.

La Signora avea intrecciato,

lavorando di sua mano,

una tela delicata

d'un candor davvero raro.

Con tal tela fatto avria

un bell'abito al Messia.

San Giuseppe avea trovato

due di lana tovagline

e Maria ne avea cavato

due pulite copertine.

Messe insieme queste cose,

a partire si dispose.

Già è sul punto di partire

la Regina del bel cielo,

preparata ormai a soffrire

fame, freddo, neve e gelo.

Fa stupire, in verità,

chi non piange per pietà.


TERZO GIORNO

In sul punto di partire

la gran Vergine Maria

allo sposo mise a dire

in ginocchio, tutta pia:

«Sposo mio, una grazia fatemi:

la benedizione datemi».

 

San Giuseppe a questo eccesso

d'umiltà senza l'uguale,

ripugnando tra se stesso,

non sapeva cosa fare.

Poi, cedendo all'insistente,

benedissela umilmente

 

Dopo tanta umilitate

San Giuseppe questo dice:

«Sposa mia, contenta state

io con voi sono felice.

Noi soltanto patiremo

per la strada che faremo.

Arrivati a Betlem,

finirà il nostro affanno,

perché certo con voi insiem

tutti ci riceveranno.

Là io ho tanti parenti,

buoni amici, conoscenti.

 

I miei amici e i miei parenti,

rivedendoci arrivare,

tutti allegri e sorridenti

ci verranno ad incontrare;

bene assai ci tratteranno,

buona cera ci faranno.

Ci faranno riposare,

se noi stanchi arriveremo;

ci daranno da mangiare,

se per via noi soffriremo.

Così spero a senso mio,

se così vorrà il mio Dio».

Con saggezza allor Maria

con sospiro doloroso

per l'affanno che sentia

così parla al caro sposo:

«Si, mio sposo, si farà

la divina volontà!

Quanto Dio vuole e dispone

sia la nostra contentezza:

non temiamo l'afflizione

né cerchiamo l'allegrezza.

Sia per noi gran confidenza

la divina provvidenza!

Se saremo rifiutati

e da tutti sconosciuti

o saremo rispettati

e da tutti ben voluti,

dirò sempre, sposo mio,

vi ringrazio, mio buon Dio!».

 

QUARTO GIORNO

Al sentir questo parere

di Maria lo sposo amato

questo fervido pensiere

disse tutto infervorato:

«L'ora è tarda. Che facciamo?

Sposa cara, su, partiamo!»

Maria Vergine ubbidisce

ed in groppa al ciuco sale;

il suo cuore a Dio offerisce

con gioia grande, eccezionale.

San Giuseppe a piedi andava

e le redini tirava.

Dieci mila serafini

onoraron d'equipaggio

questi santi pellegrini

nel lor povero viaggio,

rallegrando per la via

sia Giuseppe che Maria.

Furon sempre sconosciuti,

dalla gente disprezzati,

da Dio solo benvoluti

e dagli angeli onorati.

Non si curano di pene

perché Dio li vuole bene.

Ben modesta e rispettosa

viaggiava la Signora,

bella, bella e amorosa,

verginella e madre ancora.

Ogni cuore innamorava

che per caso la guardava.

Ben composta nell'esterno,

risplendeva il suo candore,

rifletteva nell'interno

di Gesù il ben grande amore.

E per tutto quel cammino

va pensando a Dio bambino.

Quante lacrime d'affetto

dagli occhiuzzi le scapparon!

Quante fiamme dentro il petto

tra i pensieri s'appiccaron!

E piangeva che scopriva

che il figliuol di Dio pativa.

Per la strada s'incontrava

con diversi peccatori.

Se uno sguardo ad essi dava,

convertia quei duri cuori.

Per pietà, Maria, guardatemi:

son cattivo, buono fatemi.

Quanti afflitti poi vedeva,

con pietà li consolava;

per gl'infermi che scorgeva

con affetto Dio pregava.

Io son povero, o Maria:

dài pietà all'anima mia!

QUINTO GIORNO

Continuava quel viaggio

San Giuseppe con Maria,

sopportando ogni disagio

ogni affanno e traversia.

Stai tra ingrati e sconoscenti

se, soffrendo, ti lamenti.

Cinque giorni di cammino

i due insieme ebbero a fare

senza soste né vicino

che volesse aiuto dare,

stanchi, trepidi e affannati,

poverelli e disprezzati.

Pensa tu quel vecchierello

quanto stanco e stracco sia,

percorrendo, poverello,

sempre a pie' la lunga via.

La sua sposa riguardava

affannato sospirava.

Che viaggio doloroso

che fu questo per Maria

nell'inverno tormentoso

per il freddo e in istrania!

La Signora d'ogni cielo

'n mezzo al ghiaccio, 'n mezzo al gelo.

Benché gli angeli assistevano

e dall'alto li guardavano,

le tempeste che battevano

troppo, assai, li tormentavano.

Lei viaggiava intimidita,

agghiacciata, intirizzita.

Tanto stanchi ed affannati,

'n mezzo al freddo sempre andava

giammai s'eran riposati

perché quei li disprezzavano.

Poverelli li vedevano

e in niun conto li tenevano.

Son costretti a riposare

delle stalle nel fetore

ed in fondachi alloggiare

queste eccelse due persone.

Oh che eccesso di umiltà!

Chi non piange per pietà?

Senza pianger chi può stare

ripensando che Maria

è costretta ad abitare

delle bestie in compagnia?

quale affronto Maria sente

stando in mezzo a tanta gente?

Però quanto volle Dio

con pazienza sopportaron

e ogni pena e affanno rio

in letizia tolleraron.

Sopportando tal disagio,

venne a fine il lor viaggio

SESTO GIORNO

Stanchi morti ma arrivati,

dopo tanta lunga via,

in città già sono entrati,

atterriti in la strania.

Ma se tu gli porti affetto,

orsù, méttili nel petto!

Van sperduti per le strade

né una casa hanno trovato;

anche un poco di bontade

dalla gente è lor negato.

Sono offesi e maltrattati,

come vili son cacciati.

Dopo tanto camminare

non avendo ospizio avuto,

vanno a iscriversi e a pagare

il tributo al re dovuto.

Poi continuano a cercare

qualche alloggio a riposare.

Ma la cerca è senza effetto:

nessun uomo si compiace

e Giuseppe dentro il petto

non riesce a darsi pace.

Poi tra i pianti a dir venia:

«Che ho da fare, amata mia?»

Tra le lacrime pensò

che un albergo c'era là

donde poi si incamminò

con Maria, la gran bontà.

Corre e vede - oh sorte ria! –

che al completo è l'osteria.

Sol la stalla era vacante

e Giuseppe, pur dolente,

là si adatta in un istante

con Maria stanca e languente.

Membra rotte e bocche amare,

si gettaro a riposare.

Ma ben presto son cacciati

da altra gente lì venuta.

Se ne andaro addolorati

per l'offesa ricevuta.

San Giuseppe, lacrimando,

tutto afflitto va gridando:

«Dunque pure mi è negato

questo misero riparo?

A Giuseppe sfortunato

che disgrazia procuraro!

Sposa mia, cara Signora,

dove a notte si dimora?

A quattr'ore della notte,

siamo ancora per le strade;

le cose che potei ho fatte,

sposa mia, pazienza abbiate.

Non c'è alcuno che ci vuole,

dunque andiamo in cerca altrove!

SETTIMO GIORNO

Quando fu fuori città,

ricordò d'avere viste

delle grotte un po' più in là.

A Maria lo dice triste:

«C'è una grotta in vicinanza

che di asilo da speranza.

Se volete pernottare

in tal grotta, vi ci porto.

Non vi posso, sposa, dare

altro aiuto, altro conforto».

Maria niente si lamenta,

anzi mostrasi contenta.

Lenti allor s'incamminaron,

riguardando in ogni luogo,

e la grotta ritrovaron.

Molto misero è quel luogo,

tuttavia lieti ci stanno,

il Signore ringraziando.

Tutti gli angeli beati

che per via li accompagnaron

con splendori inusitati

quella grotta circondaron.

San Giuseppe li vedeva

e guardando sorrideva.

Oh pensate che allegrezza

di quei santi amati sposi,

che godendo tal bellezza

stanno lieti e gloriosi!

Dopo tanti lunghi stenti

di tal vista son contenti.

Di tal lume glorioso

risplendea la gran Signora,

come il sole maestoso

che v'infiamma e v'innamora,

e Giuseppe consolato

resta lieto ed infiammato.

Così, ardendo in dolce fuoco,

San Giuseppe con Maria

apprendevano in qual loco

Gesù nascere dovria.

E tra lacrime d'affetto

crescea il fuoco nel lor petto.

Ma vedendo poi Maria

che la grotta era assai male,

come madre amante e pia

non potea vederla tale.

E una scopa là trovata,

la puliva affaticata.

Quando vede l'umiltà

di Maria lo sposo amato,

anche lui mise a scopar

fin dagli angeli aiutato.

E in un niente quella grutta

resta bella e netta tutta.

 

OTTAVO GIORNO

Quando poi ebbe pulito

San Giuseppe tutto il loco,

con lo zel di cui è fornito

luce spande e accende fuoco.

E poi dice: «Ristoratevi,

sposa mia, e riscaldatevi!»

Poi si misero a sedere

sulla terra accanto al fuoco

e, la fame a contenere,

si cibar di qualche poco.

Con sì grande devozione

fan la loro colazione.

Ubbidir volea al suo sposo

e perciò Maria mangiò,

ma altro cibo più gustoso

a sé stessa preparò.

A pensare sempre

sta ad il parto che farà.

Alla fine del mangiare

ringraziarono il Signore

e in dolcissimo parlare

si trattennero per ore,

discorrendo tra di loro

dell'amor di Dio per l'uomo.

Oh sapeste che parole

tenerissime dicevano!

S'infiammavano nel cuore

quanto più ne discorrevano,

ammirando con fervore

di Gesù l'immenso amore.

 

Ma poiché Maria vedea

ch'era già l'ora felice

in cui partorir dovea,

allo sposo così dice:

«Notte è alta, ritiratevi

a dormire e riposatevi».

San Giuseppe la Signora

di dormire supplicò.

Le acconciò la mangiatoia

con le robe che portò;

si ritira poi in un canto

della grotta con rimpianto.

 

Ma Giuseppe non dormì;

anzi, tutto devozione,

in ginocchio stette li

a dir sempre orazione,

finché estatico, ammirato,

vide che Gesù era nato.

 

Non dormì neppur Maria,

che, da Dio chiamata allora,

 infervorata, pronta e pia

s'inginocchia, l'ama e adora.

Veri sposi fortunati,

per me misero pregate

 

NONUJORNU

Misa già in orazioni

la gran Virgini Maria,

cu na gran divuzioni

a Gesù pinsandu jia.

E pinzava, ch'a lu friddu

nascirà Diu picciriddu.

  

Comu mai, dici chiancendu,

lu gran Diu di Maestà

di li Ré, lu Re tremendu

ntra lufriddu nascirà?

Lu signuri di lu celu,

comu nasci ntra lu jelu? 

Oh! miu Diu di gran ricchizza,

comu nasci puvireddu,

Sarà veru o mia biddizza

chi ti viju ngridduteddu

Chi di friddu tremi e mori.

Nun m'abbasta nò lu cori.

 

E se nascere tu devi,

non puoi nascer tra palazzi?

Perché nascer non volevi

in gran pompa, tra gli sfarzi?

Il tuo sommo e grande amore

ti fa nascere in dolore!

Non tardare, figlio mio,

presto, presto, vieni fuori!

Quando arrivi? Quando, o Dio,

rendi sazio questo cuore?

Nel mio ventre, Dio, che fai?

Quando, quando, nascerai?

 

Quando, oh!, quando nascerai?

Quando questa ora verrà?

 Quando tu consolerai l'infelice umanità?

Quando, o bene mio diletto,

ti potrò stringere al petto?»

Con tal cuore e in tale amore

la gran Vergine Beata

tutta fuoco e tutto ardore

venne in estasi innalzata.

E con gioia del suo Dio

Gesù picciol partorìo.

Nato appena il gran Messia

prese a pianger e a gridare;

pur la Vergine Maria

prende allora a lacrimare;

lo solleva con affetto

per tenerlo stretto al petto.

San Giuseppe si risveglia

già dalle estasi profonde

e con dolce meraviglia

si stupisce e si confonde.

Corre presto, spaventato,

e Gesuzzu vede nato.

Oh! Pensate che contento!

che grandissima allegrezza!

Tutto scorda il suo gran stento

per l'immensa contentezza!

E con tanto suo piacere

queste frasi fa godere:

«Che fortuna fu la mia!

Oh che onore ho avuto io

di adorare con Maria

in quest'angolo il mio Dio!

Madre santa, mia Signora,

io vi auguro buon'ora!

Oh che figlio avete fatto!

Oh che bella creatura!

quant'è bello, tondo, intatto!

Oh che amor la sua figura!

Quanto amabili le ciglia!

Alla madre rassomiglia.

Oh che occhietti luccicanti!

e che lingua rosatella!

Di bellezza tu m'incanti.

La persona è tutta bella.

Tu sei bello, figlio mio,

 ancor più perché sei Dio.»

ASCOLTA LA CANZONE 

 

 ASCOLTA LA BASE MUSICALE