LA STORIA DI PETRU TAURMINA

CICCIO BUSACCA
 
 
 
 
Questa è solo la parte iniziale della storia di Petru Taurmina
E allura comu viditi Cicciu Busacca vi fa sintiri la storia di Petru Taormina,
lu sfurtunatu,sintiti comu na famigghia da li stelli va a li stalli
e da li stalli ritorna a li stelli e poi di nuovo alle stalle, c'è di sentiri.
La storia incumincia
vogliu cantari alla siciliana la storia di Petru Taormina
parru macari di la matri Tana e di la bedda soru Carmilina,
vogghiu cantari pi sti tri pirsuni ni ddu gran paisi gnuni gnuni.
Quarcunu po diri pircì la matri e dui fighhi, vol diri che erunu senza patri?
C'era lu patri, signuri mei, c'era lu patri ma poi muriu sutta un camiuni
perciò ristaru suli li mischini, siccomu
Dd'autista avia ragiuni, sordi non ci nni desiru alla fini
ristaru orfaneddi.... Carmilinedda, la matri e lu frati.
E' staa una disgrazia, mentri lu poviru patri parteva pi travagliari
cu la bicicletta, in una curva casca sutta un camiun
morsi cu la testa scacciata, ma siccomi l'autista nun aveva nessun torto
l'assicurazioni non ha pagato mancu na lira
e pi chistu sunu arristati orfani e abbannunati
e si lu cartellu ora guardati lu primu quatru a tutti tri viditi intra na
casuzza nica addulurati, pi stu gran luttu e diveru avviliti,
dopu mortu lu patri Petru pigghia lu gran timuni e guida la famigghia.
L'indumani mortu lu patri, Petru chi aviva vint'anni pigghiau lu cumannu di la famigghiaed era n'aiutu pi matri e pi figghia, ddu giuvani a vint'anni ca travaglia
Carmilina crisciva a maravigghia, si fici bedda ca pariva na quaglia,
mentri ca un picciottu la guardava di li biddizzi so sìimbriacava
Carmela signuri aveva quattordici anni, ma era bedda, signuri, bedda comu la matina
e un sula essiri bedda, ma macari era fortunata e sta furtuna comu la dimostrava
una notti Carmela si sunnava a so patri ca nummira scriveva
e dda 'nfelici senza ca trimava tutti quattru ddi numeri liggeva
poi si svigghiau 'nda li matinati e raccontau u sonnu a so frati.
 

      

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

GTranslate

CANTASTORIE

RICETTE SICILIANE

Chi è online

Abbiamo 187 visitatori e nessun utente online